Om Palmestipendiet

Olof Palme var socialdemokratisk partiledare och statsminister i Sverige. Under mer än 30 år verkade han i centrum av både nationell och internationell politik.  Många minns honom för hans engagemang och inflytande på den internationella arenan, där han var en stark röst för fred och gemensam säkerhet, solidaritet och alla människors lika värde.

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades i mars 1986 för att hedra hans minne. Genom Palmestipendiet vill fonden främja arbete och engagemang för fred, för internationell förståelse och mot rasism och främlingsfientlighet.

Fred

” Vårt främsta hopp är helt enkelt människors längtan efter fred, deras avsky för kriget, deras förnuft.”

Olof Palme, 1984

Internationell förståelse

” Vårt internationella engagemang gäller viktiga principer – respekt för självbestämmanderätten, social och ekonomisk rättvisa, fred och frihet.”

Olof Palme – anförande inför Socialdemokraternas kongress den 17 september 1984

Antirasism

”Fördomen har alltid sin rot i vardagslivet. Den gror på arbetsplatsen och i grannkvarteret. Det är ett utlopp för egna misslyckanden och besvikelser. Den är framför allt ett uttryck för okunnighet och rädsla. Okunnighet om andra människors särart, rädsla för att förlora en position, en förhandsrätt.”

Olof Palme – radioanförande den 25 december 1965

img-politics

”Politik är att vilja”

Olof Palme – Sveriges Socialdemokratiska
Ungdomsförbunds kongressfest,
Blå Hallen, 12 maj 1964