Palmepristagare mot dödsstraffet

2004-11-03

Olof Palme Minnesfond inrättade 1987 ett Olof Palmepris som årligen delas ut för någon särskilt betydande insats i Olof Palmes anda. Fonden har nu tagit initiativet till att samla sina pristagare till ett upprop mot dödsstraffet som fortfarande är en viktig människorättsfråga i hela världen.
Pierre Schori, OrdförandeUpprop från vinnare av Palmepriset för främjande av de mänskliga rättigheterna att avskaffa dödsstraffet

Oktober 2004

Under 2003 verkställdes minst 1 146 kända avrättningar i 28 länder varav 84 procent i Förenta staterna, Kina, Iran och Vietnam. Dödsstraffet fortsätter att vara en viktig människorättsfråga i hela världen. Vi anser att oberättigat dödande av enskilda människor som en form av straff är en fundamental kränkning av de mänskliga rättigheterna och måste avskaffas. Över 1000 människor avrättas fortfarande av exekutionsplutoner, genom dödliga injektioner, hängning, halshuggning och stening varje år, och vi uppmanar nu världens ledare att avskaffa avrättningar i hela världen och avstå från dödsstraff.

Dödsstraff utdöms ofta utan hänsyn till rimlighet, rättssäkerhet och internationell rätt. Napoleon Beazley, T.J. Jones och Toronto Pattersson var ungdomar, 17 år vid tiden för det brott som de dömdes för. 2002 avrättades de i Förenta staterna trots ett nästan universellt förbud mot avrättning av minderåriga. Under 2003 avrättades en annan ung människa, Scott Hain, i Förenta staterna. Sedan 1973 har 227 dödsdomar avkunnats mot minderåriga i Förenta staterna i direkt strid mot internationell rätt.

En erfaren lagstiftare i Kina uppskattade att det faktiska antalet avrättningar där är mycket högre och kan uppgå till så många som 10 000 varje år.

Vi anser att varje människa är mer än det värsta hon någonsin har gjort. Följaktligen har varje mänsklig varelse en grundläggande rätt till liv, vilken måste skyddas. Dödsstraffet är det ultimata förnekandet av mänskliga rättigheter. Det är en kränkning av mänsklig värdighet och rätten till liv enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dödsstraffet är den ultimata formen av grym, omänsklig och förnedrande bestraffning. Det drabbar i oproportionerligt stor utsträckning de fattiga, behövande och raser i minoritet.

Vi som undertecknat detta upprop anser att tiden har kommit för att avskaffa dödsstraffet. Vi uppmanar alla nationer att stoppa avrättningarna som ett första steg mot avskaffandet av dödsstraff i hela världen. I en tid när hotet om krig, terrorism och global konflikt gör skyddet av mänskliga rättigheter synnerligen angeläget är det dags att stryka dödsstraffet från listan över människorättsproblem som måste tacklas och lösas.

Wei Jingsheng Demokrati- och människorättsaktivist, Kina.
Javier Pérez de Cuéllar
F.d. Generalsekreterare FN, Peru.
Kurdo Baksi Författare och journalist.
Björn Fries Regeringens nationella
narkotiska politiska samordnare.
Salima Ghezali Skribent och journalist, Algeriet.
Hans Blix Ordförande i Kommissionen om Massförstörelsevapen, tidigare ledare för FN:s
inspektioner i Irak.
Hanan Ashrawi F.d. palestinsk minister
Anahit Bayandour Freds- och människorättsaktivist, Armenien.
Fazle Hasan Abed Chairperson Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC), Bangladesh.
Cyril Ramaphosa Chairman Millenium Consolidated Investment, Sydafrika.
Bryan Stevenson Executive Director Equal Justice Initiative of Alabama, USA.
Monsieur Dominique SOPO Executive Director SOS Racisme, Frankrike.
Vaclav Havel Författare och dramatiker, f.d. president, Tjeckien.