Ordförande Pierre Schoris tal vid Palmeprisutdelningen

2014-01-27

Palmepriset 2013

1. Varmt välkomna till utdelningen av 2013 års Olof Palme pris.
Ett alldeles särskilt välkommet till årets pristagare Rosa Taikon och hennes familj och vänner.
Vi är många här i dag i den gamla riksdagens fina sal och andra följer oss på TV länk i ABF-huset på Sveavägen.
Lisbet Palme och hennes familj är här, så även Riksdagen, företrädd av dess 1: e vice talman Susanne Eberstein och kolleger. Vi välkomnar Sveriges integrationsminister Erik Ullenhag, partiledarna Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt samt Mona Sahlin, ordförande i Anna Lindhs Minnesfond, ambassadörer och andra medlemmar av diplomatiska kåren. Här är också representanter för media, kultur, konst och bokförlag, universitet och högskolor, kyrkor, näringsliv och entreprenörer samt LO och TCO. Samt, inte minst, FN:s flyktingkommissariat UNHCR, Amnesty International, Rädda Barnen, Expo och andra frivilligorganisationer och fredsforskningsinstituten SIPRI.Vi tackar Riksdagen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen för att upplåta sin vackra sal åt oss idag. Rosa , alla dessa har kommit för att hedra dig och din livslånga gärning och för att uttrycka sitt fortsatta stöd för kampen för alla människors lika värde, en kamp som måste och ska fortsätta.

2. Bildspelet ni ser i bakgrunden speglar många av de människor och organisationer som kämpat för fred och mänsklig frihet och som varit mottagare av Olof Palmes pris. Det började 1987 med anti-apartheidkämpen Cyril Ramaphosa , Generalsekreterare för National Union of Mineworkers of South Africa. Vi minns dem alla och sänder en särskild tanke till två av våra pristagare som avlidit under senare år:
Journalisten Anna Politovskaja, en av tre ryska mäskliga rättighetsaktivister som fick priset 2004. Anna Politovskaja mördades 2006. Läkaren Eyad El- Serraj var 2010 års mottagare och avled av sjukdom I fjol, mitt uppe i kampen för mänskliga rättigheter och mot ockupationen i Gaza där han levde och arbetade. Vi tanker också på mottagarna 2011 Lydia Cacho i Mexico och Roberto Saviano, vilka båda tvingas fortsätta att leva underjordiskt och i ständig livsfara på grund av sin kamp mot trafficking med människor och droger. Fjolårets pristagare Radhia Nasraoui från Tunisien och Waleed Sami Abu al-Khair från Saudiarabien, båda advokater i försvar av demokrati och människovärde. De fortsätter sitt svåra arbete för sitt respektive lands modernisering och demokratisering.

3. Rosa, med Vaclav Havel, den uthållige dissidenten som blev den motvillige presidenten, var pristagare 1989, och med honom har vi båda en gemensam historia.
Det började med den goda idén att låta översätta din älskade syster Katarinas första bok om Katitzi till tjeckiska. Idén utarbetade vi med ambassadören i Prag, Ingmar Karlsson, och hans medarbetare Jan Sadek, som idag är ambassadör i Kairo. Jan hade läst Katitziböckerna, och Ingmars hustru erbjöd sig att översätta.
Detta skedde under Vaclav Havels tid som Tjeckiens president 1993-2003. Vi kontaktade honom, och han var genast med på noterna. Som gammal fängelsekund kände Havel starkt för romerna, han hade delat cell med många, och de umgicks fortfarande. Presidenten skrev ett förord, och boken introducerades sedan 1999 då du, Rosa, och Katarinas dotter Angelica kom till Prag. Ni reste med de svenska diplomaterna också till Pilsen och andra platser för att introducera boken. Margareta översatte sedan också boken till slovakiska när den kom ut 2001 och båda böckerna illustrerades av barn från den romska bosättningen i Kosice i östra Slovakien, fantastiska teckningar som ambassaden gjorde utställningar av. Sedan dess har boken också översatts till ungerska och rumänska och även makedoniska. Böckerna användes i skolor som diskussionsunderlag om romernas kultur och situation
När Ingmar Karlsson gjorde sitt avskedsbesök hos Havel i september 2001 prisade presidenten särskilt detta initiativ. Så ska en ambassad arbeta. I ett samtal jag hade med Havel inbjöd vi honom till en annan idé som min medarbetare på UD, Cecilia Modig, hade fått. Vi ville ordna ett möte mellan ungdomar från Tjeckien och Sverige på Bommersviks kursgård, några av ungdomarna var romer från Tjeckien och Sverige. Syftet var att utbyta erfarenheter och idéer om att stärka romernas ställning i våra länder. Havel tackade ja till att medverka, men tvingades ge återbud, han skickade i stället en videohälsning till ungdomarna på Bommersvik. Arrangemanget genomfördes sommaren 1999 med hjälp av Forum Syd i Sverige. Den första av de 13 Katitziböckerna kom 1969, den sista 1980.

4. Så fortsätter vi till årets pristagare, med dig, Rosa Sofia Ingeborg Taikon, du som är årskamrat med Olof Palme.
Jag ska nu läsa Minnesfondens motvering:
”Rosa Taikon tilldelas 2013 års Olof Palmepris för sin livslånga kamp för mänskliga rättigheter. Under tider som präglats och fortsätter att plågas av främlingsfientlighet har hon kompromisslöst stått upp för alla människors lika värde. Rosa Taikon personifierar samtidigt fem decennier av kamp för romernas kultur och medborgerliga rättigheter. Genom sitt arbete i Sverige och utomlands har hon visat att också enskilda människor kan påverka samhällsutvecklingen. Genom sitt konstnärskap har hon berikat samhället. Med detta pris tackar vi Rosa Taikon för en stor och viktig gärning i Olof Palmes anda”.
På engelska: ”Rosa Taikon is awarded the 2013 Olof Palme Prize for her lifelong struggle for human rights. During times that have been characterized and continues to be plagued by xenophobia, she has uncompromisingly stood up for human equality. Rosa Taikon personifies five decades of struggle for Roma culture and civil rights. Through her work in Sweden and abroad, she has shown that single individuals can influence social development. Through her art, she has enriched our society. With this award, we thank Rosa Taikon for large and important achievements in the spirit of Olof Palme.

Slutligen, Rosa. Kampen för människovärdet har förts länge i Sverige. Romerna var länge offer för diskriminering och utestängning. Du och Katarina vägrade vara offer, ni blev aktörer.
Striden mot fördomar och främlingsfientlighet är inte slut, vi påminns dagligen om dess nödvändighet, i Sverige och EU och på Balkan.
Det var länge en ensam kamp för dig Rosa och dina medkämpar. Men ni är inte längre ensamma, alla vi här är ett uttryck för den solidaritet som finns. Och vi förenar oss med dig och dina kamrater i det självklara men ännu inte uppnådda: människans okränkbarhet, alla människors lika värde och medborgarrätt för alla.
Innan vi bryter upp; låt oss komma ihåg att vid fjolårets prisutdelning sände vi en hälsning till Johan Persson och Martin Schibbye som satt fängslade i Etiopien falskeligen anklagade för terrorism. Vi gläds idag åt att de är fria. Samtidigt riktar vi en än gång en vädjan till Eritreas myndigheter att av humanitära skäl släppa fri Dawit Isaak som denna dag suttit fängslad i 4506 dagar utan rättegång.

Pierre Schori