Om fonden

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.

Grunden för Olof Palmes minnesfond lades av bidrag från hundratusentals enskilda människor, företag och organisationer i början av 1986.

Fondens tillgångar har framgångsrikt förvaltats för att långsiktigt trygga dess fortlevnad och målet är att fonden skall vara evig.

Beslut om fonden fattas av en styrelse med Pierre Schori som ordförande. Fonden står under Länsstyrelsens tillsyn.

Palmepriset

Fonden uppmärksammar freds- och människorättsaktivister runt om i världen genom Olof Palmepriset. Priset, som är arbetarrörelsens största och mest prestigefyllda pris, delas årligen ut på, när så är möjligt, Olof Palmes födelsedag den 30 januari. Sedan priset instiftades i februari 1987 har ett 30-tal personer mottagit priset för särskilt betydande insatser i Olof Palmes anda. Prissumman är 100 000 US dollar.

Palmestipendiet

Ett stipendium från Olof Palmes minnesfond kan göra skillnad för en enskild person eller för många.

Varje år får fonden in hundratals ansökningar från ungdomar, skolor och organisationer som på olika sätt vill arbeta för ökad internationell förståelse och mot rasism och främlingsfientlighet. Närmare 2000 projekt har kunnat bli verklighet tack vare fondens aktiva stöd.

Fonden delar årligen ut mellan en till två miljoner kronor i stipendier.

Fondens vill genom stipendier och bidrag

  • främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred
    och nedrustning
  • stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
  • samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam
    säkerhet.

 

Gåvor

I stället för blommor kan en gåva till Olof Palmes minnesfond vara ett alternativ såväl vid högtidsdagar som vid kondoleanser. Efter det att bidragen sänts in skickar fonden ett gåvobevis. Du kan också stödja Palmefondens arbete genom att bli månadsgivare.

Fondens arbete är långsiktigt och målen att bekämpa främlingsfientlighet och öka den internationella förståelsen är viktigare än någonsin. I dessa tider när våldet ofta härskar och tar överhanden är det viktigt att lyfta dem som förespråkar fred och försoning. Med en ännu starkare fond skapas ökade möjligheter att stödja fler viktiga projekt och goda idéer.

Stöd minnesfondens arbete i Olof Palmes anda!