Olof Palmes minnesfond fördömer Sudans agerande

2009-03-17

Olof Palmes minnesfond fördömer den sudanesiska regeringens agerande gentemot de sexton internationella biståndsorganisationerna i landet och de tusentals medarbetare som därmed tvingats från sina arbeten och på flykt. 

President Omar Al-Bashirs uttalande nyligen om att alla internationella hjälporganisationer ska ha lämnat landet inom ett år är oroväckande. De miljontals människor som är beroende av dessa organisationers arbete riskerar nu ytterligare lidande i den konflikt som redan drabbat det civila samhället allra hårdast. Olof Palmes minnesfond befarar att detta kommer att tvinga hundratusentals människor från de flyktingläger som inte längre har möjlighet att bistå de fördrivna med de mest basala behov.

Det är uppenbart och förkastligt att president Omar Al-Bashir på detta sätt använder civilbefolkningen som en bricka i spelet sin personliga konfrontation med den Internationella brottsmålsdomstolen.

Pierre Schori,

Ordförande Olof Palmes minnesfond