Nominering till Olof Palmepriset

Olof Palmepriset

Olof Palmepriset är ett årligt pris som delas ut av Olof Palmes Minnesfond sedan 1987.

Priset tilldelas en eller flera personer som gjort en särskilt betydande insats inom något av områdena antirasism, mänskliga rättigheter, internationell förståelse, fred och gemensam säkerhet.

I september inleder fondens priskommitté arbetet med att utse årets pristagare. Beslut tas av fondens styrelse i november och prisceremonin äger rum i Stockholm slutet på januari följande år. Olof Palmepriset tillkännages i januari.

Priskommitténs medlemmar är:
Pierre Schori, Joakim Palme, Anna Karin Hammar, Anita Klum, Berit Müllerström och Anders Ferm.

Nominering till Olof Palmepriset

Fonden välkomnar förslag till Olof Palmepriset.
Skicka din nominering tillsammans med:

  • Ditt namn, titel och kontaktuppgifter för dig som nominerar. Ange gärna din relation till den nominerade.
    ­
  • Skriv en kort introduktion till den nominerades arbete och gärning. Inkludera länkar till webbplatser eller annan information som kan vara användbar. Ange om möjligt kontaktuppgifter.
    ­
  • Ange din motivering till varför Olof Palmes minnesfond bör tilldela priset till den nominerade.
    ­
  • Olof Palmepriset är huvudsakligen avsett för personer. Om nomineringen gäller en organisation så är det önskvärt att en person som skall företräda organisationen namnges.­

­
­Välkommen att skicka din nominering senast den 10 september till info@palmefonden.se