Olof Palmepriset

Fondstyrelsen beslutade den 6 februari 1987 att inrätta ett Olof Palmepris. Priset delas ut årligen för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda.

Priset består av ett diplom och en prissumma på 100 000 US dollar.

Priset utdelas, när så är möjligt, på Olof Palmes födelsedag den 30 januari.

OLOF PALMEPRISET 2016 TILL SPYRIDON GALINOS OCH GIUSI NICOLINI

Giusi Nicolini (t.v.) och Spyridon Galinos. Foto GN: TT Nyhetsbyrån

Giusi Nicolini (t.v.) och Spyridon Galinos.
Foto GN: TT Nyhetsbyrån

 
Här presenteras uttalanden från Palmepristagare till minne av Olof Palme, februari 2016
Statements by Olof Palme Prize recipients