Olof Palmepriset

Fondstyrelsen beslutade den 6 februari 1987 att inrätta ett Olof Palmepris. Priset delas ut årligen för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda. Priset utdelas, när så är möjligt, på Olof Palmes födelsedag den 30 januari.

Priset består av ett diplom och en prissumma på 100 000 US dollar.

Foto: Björn Qvarfordt

Palmepristagare
Nominering till Olof Palmepriset
Statements by Olof Palme Prize awardees