Olof Palmepriset

Fondstyrelsen beslutade den 6 februari 1987 att inrätta ett Olof Palmepris. Priset delas ut årligen för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda. Priset utdelas, när så är möjligt, på Olof Palmes födelsedag den 30 januari.

Priset består av ett diplom och en prissumma på 100 000 US dollar.

Foto: Björn Qvarfordt

 

OLOF PALMEPRISET 2016 TILL SPYRIDON GALINOS OCH GIUSI NICOLINI

Foto: Björn Qvarfordt

Borgmästarna Spyridon Galinos och Giusi Nicolini mottog Olof Palmepriset i Riksdagens Andrakammarsal den 30 januari 2017. Tal och bilder från prisceremonin