Olof Palmepriset

Fondstyrelsen beslutade den 6 februari 1987 att inrätta ett Olof Palmepris. Priset delas ut årligen för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda.

Prissumman var från början 100.000 kronor och höjdes 1998 till 50.000 US dollar samt 2006 till 75.000 US dollar.

Priset utdelas, när så är möjligt, på Olof Palmes födelsedag den 30 januari.

Olof Palmepriset 2015 till GIDEON LEVY och MITRI RAHEB
En prisceremoni ägde rum i Riksdagens andrakammarsal fredagen den 29 januari 2016.

Se hela prisceremonin här!

Foto: Björn Qvarfordt

Tal och bilder från prisceremonin i Riksdagen den 29 januari 2016

 

Alla Palmepristagare
Palme Prize Recipients

Uttalanden från Palmepristagare till minne av Olof Palme, februari 2016
Statements by Olof Palme Prize recipients