Palmepriset

Fondstyrelsen beslutade den 6 februari 1987 att inrätta ett Olof Palmepris. Priset delas ut årligen för en särskilt betydande insats i Olof Palmes anda.

Det första priset gavs till Cyril Ramaphosa, dåvarande generalsekreterare för National Union of Mineworkers i Sydafrika, "för det mod och den klokhet som medlemmarna i Sydafrikas svarta gruvarbetarförbund visat i sin solidariska kamp för människors rätt och värdighet med honom som en ledare".

Prissumman var från början 100.000 kronor och höjdes 1998 till 50.000 US dollar samt 2006 till 75.000 US dollar. Priset utdelas när så är möjligt på Olof Palmes födelsedag den 30 januari.

Olof Palmes minnesfond  |  Box 836  |  101 36 Stockholm  |  08 677 57 90  |  plusgiro 37-2  |  bankgiro 5828-7400