Vårt främsta hopp är helt enkelt människors längtan efter fred, deras avsky för kriget, deras förnuft. - Olof Palme 1984

Lisbet Palmes tal till minne av folkmordet i Rwanda

AKTUELLT I år är det 20 år sedan folkmordet i Rwanda, då en miljon människor dödades. Lisbet Palme ingick i den panel som för Afrikanska unionens räkning utredde folkmordet. Läs hennes tal på engelska från en minneshög som den rwandiska ambassaden arrangerade den 7 april i Stockholm.
 
2014-04-09

Olof Palmepriset 2013

Bilder och tal från Prisceremonin i Riksdagen 24 januari 2014

AKTUELLT
2014-01-28

Ordförande Pierre Schoris tal vid Palmeprisutdelningen.

AKTUELLT
2014-01-27

Olof Palmepriset 2013 till Rosa Taikon.

Journalisten Lawen Mohtadi föreläser om hennes gärning. ABF-huset fredag 24 januari kl. 13.30

AKTUELLT  Läs mer här
2014-01-14

2013 års Olof Palmepris tilldelas Rosa Taikon

AKTUELLT Rosa Taikon tilldelas 2013 års Olof Palmepris för sin livslånga kamp för mänskliga rättigheter.
Läs mer här!
2014-01-06

Olof Palmes minnesfond  |  Box 836  |  101 36 Stockholm  |  08 677 57 90  |  plusgiro 37-2  |  bankgiro 5828-7400