Frankrike tilldelar den palestinske fredsaktivisten och Palmepristagaren Dr. Hanan Ashrawi ‘Knight of the Legion of Honor’ Award.

2016-08-28
Olof Palmes minnesfond gläds åt och gratulerar Dr. Hanan Ashrawi som tilldelats ”Chevalier de la Legion D’honneur” (Knight of the Legion of Honor), Frankrikes högsta utmärkelse för militära och civila meriter. Ashrawi informerades om beslutet av den franska konsuln General Herv Magro, under ett möte i Ramallah i förra veckan.
 
Hanan Ashrawi är palestinsk akademiker, politiker och författare och mångårig ledamot i palestiniernas lagstiftande råd. Ashrawi var en viktig fredsdrivande aktör under den Första intifadan och var officiell talesman för den palestinska delegationen till fredsprocessen i Mellanöstern 1991 – 1993. Ashrawi har under de senaste två decennierna utgjort en central roll i försöken att hitta en fredlig lösning på den israelisk-palestinska konflikten.
2002 tilldelades Hanan Ashrawi Olof Palmepriset för sin genom åren konsekventa och orädda kamp för sitt folks oberoende och värdighet.
 
The Palestine Chronicle 20 aug 2016 om den franska utmärkelsen till Hanan Ashrawi