Fondens syften

Olof Palmes minnesfonds syften

  • främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning
  • stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
  • samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

 

Fonden vill genoms stipendier främja engagemang och arbete för

Fred

Minnesfonden vill stödja och främja det engagemang och arbete som verkar för fred och ett fredligt sätt att lösa de olika konflikter som mänskligheten ständigt tycks stå inför: mellan stater, mellan olika grupperingar inom ett land och mellan enskilda individer.

Internationell förståelse

Minnesfonden vill stödja det engagemang och arbete som på olika sätt försöker öka och sprida den internationella förståelsen och vill främja solidaritet och empati mellan jordens folk.

Antirasism

Minnesfonden vill stödja och främja det engagemang och arbete som verkar för ömsesidig förståelse och respekt och som motverkar rasism och främlingsfientlighet i alla dess former.