Chile – 40 år efter militärkuppen

2013-09-02

Chile – 40 år efter militärkuppen

Den 11 september 1973 genomfördes en blodig kupp, ledd av Augusto Pinochet, som störtade Chiles demokratiskt valda socialistiska president Salvador Allende. Amerikanska CIA var inblandat i kuppen som förde en militärjunta till makten. Åtskilliga tusentals oppositionella till den nya militärjuntan arresterades, försvann och avrättades.

Många chilenare flydde utomlands, ofta till Sverige. En Chilekommitté bildades här för att samordna stödet till oppositionen i Chile. Under Olof Palmes ledning startade Socialdemokraterna ett omfattande solidaritetsarbete till förmån för de chilenska demokratiska krafterna.

Under seminariet kommer händelser både i Chile och Sverige under den dramatiska tiden att diskuteras.

Medverkande:

José Goñi, tidigare flykting i Sverige, före detta ambassadör och försvarminister

Pauline de los Reyes, professor vid ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet

Fredrik Uggla, föreståndare för Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet

Pierre Schori, tidigare Socialdemokraternas internationella sekreterare och statsråd

Datum:       onsdag 11 september

Tid:              klockan 16.00

Plats:           ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Fri entré. Välkommen! Arrangörer: Olof Palmes Internationella Center, ABF Stockholm, Olof Palmes minnesfond, Socialdemokraterna, Latinamerikainstitutet-Stockholms universitet, Chiles ambassad