Pristagare

1988 – Javier Pérez de Cuéllar

Under Javier Pérez de Cuéllars hängivna ledarskap har Förenta Nationerna åter givit världen hopp om fred. Priset vill hedra de män och kvinnor i de fredsbevarande organisationerna som tjänat och nu tjänar fredens sak med stort mod.
Läs mer >

1987 – Cyril Ramaphosa

Generalsekreterare för National Union of Mineworkers of South Africa - för det mod och den klokhet som medlemmarna i Sydafrikas svarta gruvarbetareförbund visat i sin solidariska kamp för människors rätt och värdighet med honom som ledare.
Läs mer >