Pristagare

1989 – Vaclav Havel

För hans konsekventa och modiga insatser för sanning och demokrati. Havel är i dag en samlande gestalt i kampen för mänskliga rättigheter - inte bara i sitt eget land. Trots att hans övertygelse medfört upprepade fängelsevistelser är hans humanistiska livssyn obruten och genom sin litterära gärning verkar han inspirerande för oss alla.
Läs mer >

1988 – Javier Pérez de Cuéllar

Under Javier Pérez de Cuéllars hängivna ledarskap har Förenta Nationerna åter givit världen hopp om fred. Priset vill hedra de män och kvinnor i de fredsbevarande organisationerna som tjänat och nu tjänar fredens sak med stort mod.
Läs mer >

1987 – Cyril Ramaphosa

Generalsekreterare för National Union of Mineworkers of South Africa - för det mod och den klokhet som medlemmarna i Sydafrikas svarta gruvarbetareförbund visat i sin solidariska kamp för människors rätt och värdighet med honom som ledare.
Läs mer >