Pristagare

2009 – Carsten Jensen

Olof Palmepriset 2009 går till den danske författaren och samhällsdebattören Carsten Jensen. I en tid då solidaritet och medmänsklighet sätts under tryck är behovet av modiga, aktiva och envetna försvarare av människovärdet som störst. Carsten Jensen har vid sidan om sitt framgångsrika författarskap varit en både kompromisslös och kunnig försvarare av alla människors lika värde. I ord och handling har han tagit ställning för de utsattas position i det egna samhället och i världen.
Läs mer >

2008 – Dr. Denis Mukwege

Olof Palme priset 2008 går till Dr. Denis Mukwege för hans arbete för fred och mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken Kongo (DRC), ett av världens mest konfliktdrabbade länder. I en region där människans mest brutala sidor kommer till uttryck i våldet mot kvinnor och dess omfattning nått ofattbara nivåer har Dr Denis Mukwege gjort det till sin livsuppgift att enträget kämpa i motsatt riktning. Panzisjukhuset, som Dr Mukwege grundade och driver, tjänar på ett föredömligt sätt freden, förståelsen och solidariteten genom verksamheten för de kvinnor som är konfliktens mest utsatta offer.
Läs mer >

2007 – Parvin Ardalan

Parvin Ardalan är en frontfigur inom den iranska kvinnorörelsen. Med sitt engagemang och enträgna arbete representerar hon en demokratins och dialogens väg i en konfliktfylld region. Parvin Ardalan har lyckats göra kravet på lika rättigheter för män och kvinnor till en central del av kampen för demokrati i Iran. Tack vare detta har kvinnorörelsen för de medborgerliga fri- och rättigheterna nått stor spridning såväl geografiskt som inom breda samhällsskikt. Trots förföljelse, hot och trakasserier har Parvin Ardalan omutligt fortsatt strida för sina ideal. Med alltmer uppfinningsrika metoder har hon och hennes medsystrar förmått öka stödet för allas lika rättigheter.
Läs mer >

2005 – Daw Aung San Suu Kyi

Daw Aung San Suu Kyi är en förgrundsgestalt för det burmesiska folkets vilja till demokrati i Burma där respekt för mänskliga rättigheter, etniskt samförstånd och ett liv i fred fortfarande bara är en dröm. För sina landsmän är hon ”järnfjärilen”, ett namn som anspelar både på hennes fredliga kamp och hennes civilkurage och karaktärsstyrka. Daw Aung San Suu Kyi har vigt sitt liv åt sitt Burma och en envis tro på att folkets vilja till slut skall segra. För de folk som runt om i världen kämpar mot förtryck är hon en viktig symbol för en fredlig opposition mot repressiv makt.
Läs mer >

2004 – Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov, Anna Politkovskaja

Olof Palmepriset 2004 gick till tre ryska människorättsförkämpar. Ljudmila Aleksejeva, Sergej Kovaljov och Anna Politkovskaja. Respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland har stor betydelse för säkerhet och stabilitet i resten av världen. De tre pristagarna är alla betydelsefulla symboler för en lång kamp för mänskliga rättigheter i Ryssland. Genom stort mod, stora personliga uppoffringar och risktagande samt envis enträgenhet i att aldrig dagtinga med grundläggande ideal i arbetet att stärka yttrandefrihet och fri press, representerar de alla dem som främjat en demokratisk utveckling i landet.
Läs mer >

2003 – Hans Blix

För sitt arbete mot spridning av massförstörelsevapen och för gemensam säkerhet på folkrättens grund. Han har under starkt yttre tryck, visat prov på självständighet och principfasthet som väckt respekt och beundran i en hel värld.
Läs mer >

2002 – Hanan Ashrawi

För sin genom åren konsekventa och orädda kamp för sitt folks oberoende och värdighet. Hennes arbete för mänskliga rättigheter och samexistens med staten Israel har vunnit respekt i alla läger.
Läs mer >

2001 – Fazle Hasan Abed

För hans banbrytande arbete med att bekämpa fattigdom och stärka de fattigas, särskilt kvinnornas, makt över sina liv. Detta har han åstadkommit genom att bilda och utveckla BRAC (Bangladesh Rural Advancement Committee) till en av världens största enskilda organisationer.
Läs mer >

2000 – Bryan Stevenson

Bryan Stevenson är advokat och aktivist från Alabama, USA, som under många år i sin dagliga gärning intensivt verkat för ett avskaffande av dödsstraffet. Bryan Stevenson representerar alla dem, kvinnor och män från hela världen, som outtröttligt hävdat att rätten till liv är ovedersäglig, att dödsstraff är den yttersta formen av tortyr och att staten inte har rätt att döda sina medborgare.
Läs mer >