Antirasistiska Filmdagar 2006

2006-09-12

ARF, Antirasistiska Filmdagar, arrangerar seminarier där man med filmens hjälp diskuterar frågor som rör mänskliga rättigheter. ARF arbetar en kombination av film och samtal och riktar sig framför allt till skolungdom och lärare. Vissa kvällar är också öppna för allmänheten.
Klicka på pdf-filen för årets program!