Ungdom Mot Rasism. 60 000 kronor. Rösta demokratiskt – skolkampanj!

Stipendiat
Ungdom Mot Rasism Ola Karlman

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Det primära syftet med kampanjen är att verka för att människor går till vallokalen och röstar demokratiskt. Med det menar vi att rasistiska och främlingsfientliga partier inte ska nå framgång i valet till Sveriges riksdag 2010. Ett led i det är att engagera unga förstagångsväljare, men också på lång sikt nå ut till ungdomar idag för att se effekter i framtiden. Kampanjen är en kunskaps- och informationscentral om den organiserade främlingsfientliga rörelsen i Sverige inför riksdagsvalet 2010.

Projektbeskrivning

Med stöd från Olof Palmes Minnesfond kommer Ungdom Mot Rasism till våren driva en antirasistisk skolkampanj, inom ramen för valkampanjen Rösta Demokratiskt! Syftet är att väcka engagemang och intresse inför valet till riksdagen i september 2010. Vi vill engagera unga i viktiga samhällsfrågor och framför allt uppmana förstagångsväljare – många av dem går fortfarande i skolan – att gå och rösta. Vi vill verka för att bredda intresset för antirasism och politik, samt se en generellt positiv utveckling för toleransen i Sverige.

Skolkampanjen är en del av en större satsning inför valet som Ungdom Mot Rasism gör under 2009 och 2010. Att främlingsfientliga partier når större framgång, parallellt med att det antirasistiska perspektivet försvagas inom politiken, är en fara för vårt demokratiska samhälle. Med kampanjen Rösta Demokratiskt! tar vi en aktiv roll i att stärka det antirasistiska perspektivet inom politiken.

Kontakt
Ola Karlman, ordförande
ola@umr.nu
0702-85 14 88

Jaime Silva, generalsekreterare
info@umr.nu
0703-13 53 88