Unga Örnar Upplands-Bro och Österåker. 40 000 kronor. Sociala medier och revolution

Stipendiat
Unga Örnar Upplands-Bro och Österåker Bengt Johansson

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

De sociala medierna hade stor betydelse vid den egyptiska revolutionen på våren 2011. Detta projekts syfte är att ett par unga aktivister från Egypten ska dela med sig av sina erfarenheter till de organisationer som Unga Örnar samarbetat med i MENA-regionen, på Västra Balkan och i Vitryssland samt svenska ungdomar. Målgruppen ska inspireras att använda sociala medier i demokratiseringsprocessen. Genom att ett öppet seminarium också genomförs når vi ut även till andra intresserade.