Tove Byröd och Isabella Davidsson. 20 000 kronor. Volontärarbete på barnhem, Tanzania

Stipendiat
Tove Byröd

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Vi planerar att arbeta på barnhemmet Pambazuko i norra Tanzania. Syftet är att öka vår egen och våra skolkamraters förståelse för att livet har gemensamma förutsättningar över hela planeten. Vi hoppas kunna få en inblick i Tanzanisk vardag samtidigt som vi kan bidra med berättelser om Sverige till barnen på barnhemmet. Genom att sedan föreläsa om vistelsen i Mto wa Mbu, på vår egen och andra skolor i Göteborg, hoppas vi kunna öka förståelsen mellan barn och ungdomar i Tanzania och Sverige.

Projektbeskrivning

Härmed vill vi berätta om hur vi planerar att genomföra vårt volontärarbete på barnhemmet Pambazuko i Arusha, Tanzania. Barnhemmet drivs i privat regi men helt utan vinstsyfte. Det får ekonomiskt och administrativt stöd från Sverige och Kanada. Vi planerar att resa dit och delta i arbetet under den kommande hösten, från vecka 44 till 46. Detta kan nu bli av då vi fått stipendiet från Olof Palmes minnesfond,

Vi har börjat förbereda resan genom att samla in en del kläder och annat att ta med ner när vi reser. Utöver insamling av kläder, så kommer vi att förbereda resan med intervjuer av volontärer som tidigare varit i Tanzania samt vi skall försöka att ta kontakt med Tanzanias ambassad för att få information kring hur landets välfärdssystem fungerar och hur man tar hand om föräldralösa barn.

Väl framme på barnhemmet kommer arbetsuppgifterna på att bestå i köks- och städarbete samt att hjälpa till med dagliga sysslor medan de äldre barnen går i skolan. Vi kommer varje dag att göra fotodokumentation (Om vi får tillstånd till det) och även skriva en resedagbok. Vistelsen i Pambazuko har som syfte att öka vår egen och våra skolkamraters förståelse för att livet har gemensamma förutsättningar över hela planeten, oavsett olika livsvillkor eller hudfärg. Vi hoppas kunna få en inblick i Tanzanisk vardag samtidigt som vi kan bidra med berättelser om Sverige till barnen på barnhemmet. Genom att sedan föreläsa om vistelsen i Pambazuko på vår egen och andra skolor i Göteborg, hoppas vi kunna öka förståelsen mellan barn och ungdomar i Tanzania och Sverige. Förståelse mellan människor måste vara första steget till att kunna hålla fred och att känna en vilja att hjälpa sina medmänniskor.

Hälsningar
Tove Byröd                                                                    Isabella Davidsson

Uppdatering

Rapport till Olof Palmes minnesfond
Tove Byröd och Isabella Davidsson
Sedan vår första rapport har vi påbörjat vårt projekt, och kommit en bra bit på vägen. Vi var nere i Tanzania mellan den 28 oktober och den 18 november och påbörjade vårt projekt. Där nere spenderade vi större delen av vår tid på barnhemmet Pambazuko, som består av 16 barn och ett par som ansvarar för barnen. Vi hälsade även på andra barnhem, bland annat Arusha, och vi tog oss till några närliggande skolor för att få en bättre insikt i barnens vardag. Vi gjorde intervjuer och träffade och pratade med många utsatta människor.

Barnen på Pambazuko var mellan 6 och 15 och kom från olika byar och städer i Tanzania. De flesta av barnen hade någon förälder eller släkting som var vid liv men som på grund av olika omständigheter såsom sjukdom eller fattigdom inte kunde ta hand om barnet. Under våran tid på Pambazuko spenderade vi så mycket tid som möjligt tillsammans med barnen, vi lärde dem olika lekar och försökte oss på deras lekar, vi hade med oss en dator som vi visade för barnen och försökte lära dem grunderna i hur man använder en dator. Vi hjälpte även till med läxor och kollade på filmer med engelskt tal och text för att hjälpa till att bättra på deras språkkunskaper.

Sedan vi kom hem har vi börjat skriva på vår uppsats där vi ska redovisa hur situationen ser ut för barn i Tanzania. Vi har gjort en hel del research här hemifrån och kommer att basera vår faktauppsats på både det vi själva varit med om men även vetenskaplig fakta. Hittills är vi nöjda med vårt projekt och vi tycker att det har gett oss mycket. Resan till Tanzania var väldigt omtumlande och en otrolig upplevelse som vi aldrig kommer att glömma. Att ha fått chansen att lära känna barnen och människorna i Tanzania, och fått höra deras historier har varit otroligt givande och det har verkligen öppnat våra ögon för hur verkligheten kan se ut för andra människor runt om i världen. Vi hoppas att kunna sprida detta och dela med oss av våra upplevelser till andra ungdomar i Sverige.