Toråsskolan, Vallda. Utbytesprogram mellan Toråsskolan och Svatoplukovaskolan. 18 000 kronor

Stipendiat
Toråsskolan, Jon Thorbjörnsson

Stipendiebelopp
18000 kr

Sammanfattning

Syftet med samarbetet är att våra elever ska få träffa andra ungdomar och knyta kontakter i ett annat land. De kan lära sig mycket genom mötet, så som hur det är att vara ung i ett annat europeiskt land och under vilka levnadsvillkor andra ungdomar lever. Trots att vi lever i Europa kan skillnaden vara stor i förhållande till levnadsstandard och framför allt är det viktigt att eleverna får uppleva andra kulturer, då vi tror detta ger en ökad förståelse och tolerans för andra människor.