Teaterföreningen La Strada, Malmö. 35 000 kronor. SVAVEL

Stipendiat
Teaterföreningen La Strada Olivia Longo

Stipendiebelopp
35000 kr

Sammanfattning

Vi ska spela en föreställning baserad på Andersens saga ”Flickan med svavelstickorna. I vår version är flickan utvisad ur sverige till sitt krigsdrabbade hemland. Hennes kamp är inte bara mot myndigheter utan även mot sin egen familj och fadern som är våldsam mot henne för att hon inte lever som han lär utan som en ung kvinna i vårt moderna samhälle. Hon trotsar faderns förespråkade hederskultur när hon träffar de män/människor hon vill. Hon blir hemlös och finner mest stöd hos andra hemlös.