TAMAM – projektresa till Sofia

Stipendiat
TAMAM (del av Individuell Människojälp, Lund) Erik Abrahamsson

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

Utbyte mellan volontärer fråm Tamam och volontärer från organisationen CSV-Bulgaria i Sofia. Vi ska utbyta erfarenheter från vårt respektive volontärarbete, diskutera frågor som främlingsfientlighet samt undersöka flyktingars/romers situation i Sofia.

Projektbeskrivning

Den här sommaren ska åtta volontärer från frivilligorganisationen TAMAM göra en minibussresa till Balkan och Mellanöstern. Under resan ska volontärerna besöka olika organisationer runtom i Balkan och ett flyktingläger i Jordanien. Huvudmålet är Bulgarien där vi ska genomföra ett utbyte med organisationen CVS-Bulgaria, som anordnar stora volontärläger och uppmuntrar ungdomar att engagera sig ideellt. I utbyte med CVS-Bulgaria ska TAMAM diskutera frågor som rasism och integration, besöka förorter med hög andel romska medborgare och göra en enklare kartläggning av minoriteters situation i landet.
TAMAM (som betyder ”mycket bra” på arabiska) är Lunds största ideella integrationsprojekt och erbjuder pröva-på-aktiviteter, utflykter, läxhjälp och fotbolls- och basketlag för stadens invandrarungdomar. Gruppen har 32 frivilliga och över 100 deltagare.

Förhoppningen är att sommarens resa ska leda till ökad inspiration, kunskap och tillförsikt – vikiga ingredienser i TAMAM:s fortsatta arbete i Sverige och utomlands.Resan äger rum mellan den 17:e juli och 26:e augusti.

Läs mer om vår organisation på www.tamam.se.

Slutrapport

Vad har vi gjort?
Sommaren 2008 gjorde åtta volontärer från biståndsorganisationen Tamam en minibussresa till Mellanöstern. Vi färdades genom 16 olika länder, besökte tolv organisationer, hälsade på i ett palestinskt flyktingläger i Jordanien och färdades 1200 mil. Syftet med resan var att få ökad förståelse om flyktingars och minoriteters situation runtom i Europa och Mellanöstern.

I början var det tänkt att resan enbart skulle innefatta ett utbyte med CVS-Bulgaria i Sofia. Men efter en EU-helg för ungdomsorganisationer i Sarajevo så hittade vi fler samarbetsorganisationer, och utvidgade resan.

Huvudmålet med resan var Sofia och organisationen CVS-Bulgaria som vi hade ett utbyte med under tre dagar, då vi diskuterade integration och rasism, presenterade våra respektive organisationer, utbytte erfarenheter och gjorde ett gemensamt besök på organisationen SEGA, som arbetar med romer.

Resan ägde rum mellan den 17:e juli och 25:e augusti.

Hur har det gått?
Resan har varit mycket lärorik och inspirerande. Vi har pratat med lokalbefolkningen i flera länder, kommit i kontakt med utsatta människor och utbytt erfarenheter med volontärer och deltagare. Resan har innehållit en bra mix mellan samtal och besök i verkligheten – vi har diskuterat rasism och integration samt med egna ögon sett hur vissa romer och palestinska flyktingar lever. Vi bekymras över de etniska konflikterna mellan albaner, serber, kroater, slovener och bosnier och romernas och palestiniernas utanförskap, men samtidigt som situationen ibland ser hopplös ut, så gläds vi åt det stora engagemang som finns bland organisationer och eldsjälar.

Vi hoppas att vi har brutit fördomar – vi har korsat gränser genom att leka med romska och palestinska barn, besökt avskärmade byar i Albanien och Jordanien, besökt moskéer och ortodoxa kyrkor, umgåtts med slovener, kroater, serbier, bosnier och albaner. Vi har överskridit gränser som lokalbefolkningen sällan gör, tillfälligt luckrat upp etniska identiteter och gett självförtroende till barn och vuxna genom att visa engagemang och intresse. Allt enligt Tamams motto:Vänskap utan gränser.

Hur ska vi arbeta vidare?
Varje år kommer nya invandrare från olika delar av världen till Sverige och vi hoppas kunna ge dem en bra start i sitt nya hemland. Vi ska skapa mötesplatser för ungdomar, bryta etniska gränser genom att låta afghaner, irakier, somalier, palestinier m.fl. komma samman, erbjuda pröva-på-aktiviteter, göra utflykter och bedriva läxhjälp.

Vi kommer även att göra en utställning om resan på European Social Forum i Malmö. Då kommer vi att berätta om resan i text och bild och uppmana andra människor att göra samma resa – det är enkelt, lärorikt och mycket inspirerande.

Resan har också mynnat ut i ett gemensamt EU-projekt (Viking Voyagers) som kommer att äga rum i Sverige under april 2009. Då kommer deltagare och volontärer från Serbien, Slovenien, Tjeckien och Kosovo på besökt till Sverige. De deltagande organisationerna arbetar med allt från handikappade, socialt utsatta barn och romer.

Vilka samarbetspartners har vi haft?
Vi har haft ett samarbete med sammanlagt tolv organisationer:
Luzanky Leisure Time Centre – Tjeckien
Association for Developing Voluntary Work – Slovenien
Krijanca – Kroatien
IASTE Croatia – Kroatien
Mjfat Citizens’ Club – Albanien
International Social Service – Albanien
Environmentally responsible Action Group – Makedonien
UNRWA – Jordanien
Individuell Människohjälp – Jordanien
Cooperation Volunteer Service- CVS – Bulgarien
SEGA – Bulgarien
VelikiMali – Serbien

Samarbetet med organisationerna har fungerat mycket bra. Utbytena har varit av varierande längd – allt från några timmar till flera dagar. Vi har utbytit viktiga erfarenheter och knutit värdefulla kontakter. Tamam hoppas kunna upprätthålla dessa kontakter och knyta Sverige, Europa och Mellanöstern närmare varandra. Vi hoppas även kunna hjälpa till med att luckra upp artificiella identiteter runtom i Europa och Mellanöstern.

Hur har resan finansierats?
Resan har enbart sponsrats av Olof Palmes Minnesfond. Resterande pengar har Tamams volontärer betalat ur egen ficka.

Uppdatering

Natten den 17:e juli påbörjade åtta volontärer från Tamam sin minibussresa till Mellanöstern Vi lämnade Lund kring midnatt och tillbringade den första natten på färjan mellan Sverige och Tyskland och åkte därefter ner till den tjeckiska staden Brno – på mindre än ett dygn hade vi kommit till centrala Europa.

I Tjeckien besökte vi organisationen Luzanky Leisure Time Centre som arbetar med ungdomar i utanförskap. Vi träffade volontärer och deltagare, gjorde en båtutflykt till ett gammalt slott, grillade och spelade fotboll.

Nästa anhalt på resan var Novo Mesto i Slovenien där vi besökte organisationen Association for Developing Voluntary Work. Vi besökte ett romskt bostadsområde där ADVW brukar organisera aktiviteter och workshops för barnen. Romerna är utsatta för ett hårt tryck från omgivningen, de uppfattas som smutsiga, lata och odisciplinerade. Omvärldens förväntningar riskerar att bli en självuppfyllande profetia om man inte tar krafttag för att förbättra deras situation. När vi kom till byn möttes vi först av misstänksamma och blyga blickar. Men efter ett tag bröts isen, vi deltog i deras aktiviteter, spelade frisbee och besökte flera familjer. Efteråt sade en företrädare för organisationen att ”det lyser i barnens ögon”. De ”uppskattar verkligen att ni kommer från Sverige och leker med dem, det ger dem självförtroende”.

Efter Slovenien fortsatte vi vidare ner genom Balkanländerna. Vi har besökt länder som Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albanien och Makedonien. I de flesta av dessa länder träffade vi organisationer som vi hade utbyte med. Balkan är dock fortfarande ett område med många sår – de etniska konflikterna är påtagliga och ”Norgehistorierna” har ett helt annat allvar än i Norden.

Resan har också innehållit bad och sol, besök i urgamla städer och fjordar, fotbolls- och volleybollmatcher, övernattningar på kloster och stränder, äventyr i de makedonska bergen, långa nattkörningar och mycket mer. Just nu är vi i Konya i centrala Turkiet och påbörjar imorgon resans andra etapp: Mellanöstern.