Svenska Kyrkans Unga Maria Magdalena – Vän till vän

Stipendiat
Svenska Kyrkans Unga Maria Magdalena Maria Johnsson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syftet med resan är:

Väcka ett internationellt engagemang bland ungdomar i Sverige. Skapa nya kontakter mellan ungdomar från Sverige och Tanzania. Ge ungdomarna möjlighet att dela vardagsliv, tankar och tro för att på så sätt ge en ökad förståelse för människors olika livsvillkor.

Projektbeskrivning

PROJEKT VÄN TILL VÄN

Angår du mig? Angår jag dig? Har vi ett ansvar för varandra?

Allt för ofta och speciellt, tror vi att vi är enskilda öar i världen, istället för att se att alla människor runt om på vår jord hör ihop. Vi önskar att det fanns en större förståelse och ett större engagemang för våra medmänniskor i andra delar av världen och för den världsvida kyrkan. Ur detta föddes idén  till  ett utbyte mellan  ungdomar. En studieresa som ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga Maria Magdalena, Östra Torns församling och Föreningen Kashumbiliros vänner.

Målen för projekt Vän till vän är:
Skapa nya kontakter mellan ungdomar från Sverige och Tanzania. Ge ungdomarna möjlighet att dela vardagsliv, tankar och tro.
Väcka ett internationellt engagemang bland ungdomar i Sverige och ge en ökad förståelse för människors olika livsvillkor.
Dela med oss av våra erfarenheter i vår närmiljö: skola, föreningar och församling.

Gruppen består idag av 4 ledare och 16 ungdomar. Före resan träffas gruppen i en studiecirkel för att lära sig mer om Tanzania, dess kultur och historia. Men också för att studera globalisering, arbete för en rättvisare värld och FNs milleniemål.

För vidare information kontakta:

Maria Johnsson                          maria.johnsson@svenskakyrkan.se
Lars-Erik  Andersson                   lars-erik.andersson@svenskakyrkan.se

Uppdatering

DELRAPPORT PROJEKT VÄN TILL VÄN
”- 400 elever och 5 lärare?!”

Det blev en aha-upplevelse när vi gick en dag i Izigo secondary school i Tanzania.

Projekt ”Vän till vän” har nu kommit till det skede

Där vi förberett oss genom att läsa på om:
• Tanzanias historia, politiska system
• Globalisering
• Samhället i Kashumbiliro
• Bistånd

Där vi varit på en studieresa:
• Bott hemma hos familjer
• Delat deras vardag, med vattenhämning, matlagning mm
• Gått i skolan
• Studerat frågan om rent vatten
• Sett hur biståndsprojekt kan förändra människors liv
• Varit med om gudstjänster och begravningar

Nu återstår:
• Att sammanfatta våra upplevelser och erfarenheter
• Lära oss mer om FN:s Milleniemål
• Fundera och formulera vad vi som enskilda individer har för ansvar för världen och vad vi kan göra för att förändra.
• Skapa presentationer
• Berätta för skolklasser: våra egna och andra
• Ordna en informationskväll för föräldrar, vänner och andra intresserade
• Besöka scoutkår och övriga ungdomsgrupper som finns på Östra Torn för att dela med oss av våra erfarenheter.

Lund 2011-03-03

Maria Johnsson