SSU Lidköping – projektresa till Pakistan

Stipendiat
SSU Lidköping Madelene Ulfström

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Studiebesök hos Progressive Youth Front i Pakistan där vi i dialog med deltagare i workshops bl a arbetar med att utveckla demokrati och självständighet inom PYF, som är ett ungdomsparti till Labour Party Pakistan och samarbetar med LEF och WWHL.

Projektbeskrivning

SSU Lidköping har i ett år haft kontakt med PYF (Progressive Youth Front), ett socialistiskt ungdomsparti som är mycket aktiva politiskt. Via e-post har det bestämts att SSU Lidköping ska åka och hälsa på dem, anordna workshops och utbyta erfarenheter. Under resan ska SSU Lidköping även besöka andra organisationer, ett tegelbruk och en skola. De sista dagarna tillbringas ihop med PYF, anordna workshops och utbyta erfarenheter sinsemellan. Gänget som reser handleds av Ann-Carin Landström, ordförande i Internationella folkhögskolan. Under VT-08 har SSU Lidköping bedrivit en studiecirkel där Ehsan Ulla Khan har föreläst på några av träffarna, han lever i exil i Sverige sedan 1995, kommer från Pakistan. I höst kommer SSU Lidköping fortsätta med planeringen inför resan, lära sig mer om landet, dess traditioner och kulturen. Efter hemkomsten kommer de att jobba aktivt med att föreläsa och prata om sina erfarenheter.