SSU Kalmar län. 50 000 kronor. Antirasistiskt argumentationsstöd

Stipendiat
SSU Kalmar län Pierre Nilsson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Projektet syftar till att bland annat driva en blogg som ett stöd för alla antirasistiska krafter i vårt samhälle och samarbeta med samt stödja andra antirasistiska projekt. Då vi bemöter argument och slår hål på rasistiska lögner ger projektet människor en motbild till rasistiska utspel och felaktigt användande av statistik. Genom att argumentera för ökad förståelse människor emellan är vår förhoppning att samhällsdebatten ska fokusera mer på tolerans än främlingsfientlighet.

Projektbeskrivning

SSU Kalmar län har beviljats projektstöd från Olof Palmes minnesfond, via Palmestipendiet på 50 000 kronor. Tack vare dessa pengar kan projektet SD-Bluffen intensifiera sitt arbete med att granska den nationella rörelsen i Sverige i allmänhet och Sverigedemokraterna i synnerhet. Genom att vara en stark röst för det mångkulturella samhället och allas lika värde hoppas vi på en omsvängning i det politiska samtalet, så att olikheter människor emellan blir mer accepterat än det är idag.

Förutom att driva opinion via bloggen www.SDbluffen.se kommer vi även att utveckla ett argumentationsstöd som kan spridas inom arbetarrörelsen och andra intresserade rörelser. Grundtanken är att vara ett stöd till de krafter i samhället som står upp för allas lika värde och bistå dessa i sin argumentation gentemot en bitvis väldigt högljudd nationell rörelse.För vidare information kontakta Pierre Nilsson, 070-6891823

Slutrapport

Projektet fortlöper i en rasande takt. Det finns mycket negativt och positivt att säga så här långt. Vi i projektgruppen underskattade valrörelsen och dess krav på oss som individer, vilket har gjort att projektet blivit till viss del lidande. Samtidigt har valrörelsen självklart varit projektets viktigaste tid, vilket har gjort att fler än någonsin har tagit del av vårt antirasistiska budskap. Vi upplever att många använder bloggen som ett sätt att hämta argumentation gentemot rasistiska partier, framförallt när det gäller paneldebatter. Vi har även specialkonstruerat ett argumentationsstöd som har skickats ut till de som efterfrågat det. Vi har tryckt upp affischer och klistermärken för att promota projektet och få fler intresserade av den debatt som förs i samhället. Vi måste vara många om vi ska kunna mota sverigedemokraterna, så mycket står klart. Nu efter valet har vi lyckats knyta till oss flera intressanta skribenter som gärna är med och deltar i organisationen som har skapats med www.sdbluffen.se som grund. Intresset för antirasistiska sidor har ökat som en konsekvens av SDs intåg i den svenska riksdagen.

Särskilt roligt är alla mail vi får som handlar om alltifrån att vi har gett människor möjlighet att argumentera mot SD, att vi beskriver vad de känner men inte kunnat sätta ord på, till att anklaga och smutskasta oss. Särskilt roligt är det också med alla frivilliga krafter som gärna engagerar sig i vårt projekt som nu vuxit till en sorts organisation som sysslar med antirasistisk kamp och informationsspridning, främst till politiskt aktiva men även intresserad allmänhet. Det gäller att inte låta SD sätta dagordningen för hur invandringsfrågorna diskuteras. Vårt projekt inriktar sig mest på att syna SDs politik, bakgrund och inkonsekvens, något det finns mycket av i detta ljusskygga främlingsfientliga parti.