Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Dalarna. En solidaritetsresa till Palestina och Israel med STS och SSU. 75 000 kronor

Stipendiat
Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Dalarna, Lena Lönnqvist

Stipendiebelopp
75000 kr

Sammanfattning

Syfte
Att leda unga människor och andra intresserade in i ett engagemang genom ökad internationell förståelse och genom inblick i hur goda krafter kämpar för fred i ett konfliktområde.
Mål
• ge värdefull kunskap om situationen i området,
• se med egna ögon hur ockupationen påverkar både palestinier och israeler,
• visa solidaritet och skapa relationer för fortsatt utbyte,
• sprida kunskap i svensk arbetarrörelse,
• på sikt påverka politik som rör Palestina-Israel.

Projektbeskrivning

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

SOLIDARITETS- OCH STUDIERESA TILL PALESTINA-ISRAEL

Projektidé och syfte

 

Syftet är att leda unga människor och andra intresserade in i ett engagemang genom ökad internationell förståelse och genom inblick i hur goda krafter kämpar för fred i ett konfliktområde. Ett syfte är också mötet mellan äldre med lång erfarenhet och ungdomar som vill bli internationellt aktiva.

Studiecirkel/studieträffar och en studieresa 23-30 november kommer att genomföras.

Vi hoppas att deltagarna ska få:

– Se ockupationens verkningar och få klart för sig hur man i området bryter mot internationell lag.
Det sker genom konkreta möten och besök i städer, byar och i hem. Man gör sedan sin egen bedömning av vad man sett och hört.
– Möta unga människor som har helt andra villkor än de vi har i Sverige. Både i fråga om frihet, utbildningsmöjligheter, boende, familjesituation och kultur.
– Se hur ockupationen och den svåra politiska situationen kan vara ett stort problem även för israeliska ungdomar.
– Få en presentation av det politiska läget både från palestinier och israeler.
– Se religionernas roll i Israel-Palestina.
– Få en bild av hur man ickevåldsligt arbetar för att förbättra sin situation och sitt samhälle, det gäller både kämpande palestinier och israeler.

Mål är att

·         ge värdefull kunskap om situationen i området,

·         se med egna ögon hur ockupationen påverkar både palestinier och israeler,

·         visa solidaritet och skapa relationer för fortsatt utbyte,

·         sprida kunskap i svensk arbetarrörelse,

·         på sikt påverka politik som rör Palestina-Israel.