Skolstaden Olympia, Helsingborg. Från historia till nutid: Never again?

Stipendiat
Skolstaden Olympia Eva Egevad

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

Never Again!? Från historia till nutid: Hur kan minnena från Förintelsen hjälpa oss att skapa samförstånd och tolerans idag? Projektet genomförs av en gymnasieklass under ett halvår och har tre sammanlänkade delar: ett arbete kring Förintelsens minnesdag, ett besök i Auschwitz och ett utbyte med en skola i Krakow. Syftet är att bygga en helhetsbild dels av vad som hände, dels av hur vi med hjälp av kunskap och samarbete över grupp- och nationsgränser kan förhindra att hatet tar över igen.

Slutrapport

Utgångspunkten för det här projektet har varit Forum för Levande Historias, ”Om detta må ni berätta”. Alla elever har läst och diskuterat innehållet i boken. Utöver detta har även Imre Kertészs bok Mannen utan öde lästs och diskuterats. På Helsingborgs stadsteater har eleverna sett Primo Levis Om detta är en människa. Eleverna har haft lektioner om propaganda under nazismen. Då har t.ex. valaffischer från Tyskland under 30-talet analyserats. Eleverna har fått se Riefenstahls Triumph des Willens. Analys och jämförelser mellan olika tal under rubriken ”Tal som medel för politisk förändring” har gjorts. Tal av Hitler, Martin Luther King och Barack Obama användes.

Elevernas intryck och nya och gamla kunskaper har legat till grund för uppsatser som skickats till en tävling anordnad av Emmerichfonden med rubriken Vad kan vi lära av historien? – hur kan våld, rasism och främlingsfientlighet motverkas?

Eleverna har arbetet med individuella fördjupningsarbeten under hela vårterminen, vilka redovisats och diskuterats vid ett heldagsseminarium efter hemkomsten. Ämnena som då varit aktuella har varit t.ex. de Vita bussarna, hygienförhållanden i Auschwitz, finska krigsbarn, Srebrenica och folkmordet där, liksom folkmordet i Rwanda.

I samband med Förintelsens minnesdag hölls en tyst minut för att hedra offren. Efteråt berättade Klara Txell om sina erfarenheter som fånge i Theresienstadt. Eleverna fick då möjlighet till diskussion.

Per Höjeberg, Svenska kommittén mot antisemitism, har föreläst om antisemitism, dess historiska bakgrund och konspirationsteorier förr och nu. Eleverna arbetade sedan med material kring detta.

Aldo Iskra har föreläst om främlingsfientlighet och höll i diskussion. Föreläsningar och diskussioner hittills vid Universitet i Lund Professor Klas-Göran Karlsson föreläste om folkmord, nazism och kommunism. Docent Ulf Zander föreläste om förintelsen i populärkulturen. Fil. dr. Mattias Nowak föreläste om minnet av förintelsen i dagens Polen. Besöket i Lund avslutades med diskussion på temat Folkmord – evig följeslagare till mänskligheten? Eleverna kunde då ställa frågor och diskutera med föreläsarna.

Aktiviteter som skedde på plats i Krakow:

– Guidning i Auschwitz 1 och 2

– Filmvisning

– Konstutställning – konst skapad av f.d. koncentrationslägerfånge

– Besök i Kazimierz och synagoga

– Klezmermusik live

Heldagsbesök på skola i Krakow. Mailkontakt mellan svenska och polska elever föregick besöket. Svenska elever fick vara med om lektioner, samtala med polska elever och visades runt på skolan.

Eleverna har utvärderat hela projektet. Då framkom bl.a. följande omdömen: Det har varit oerhört intressant och det har konkretiserat det man tidigare bara läst om. Projektet upplevdes av både lärare och elever som ett viktigt led i att försöka skapa en humanare värld.

Besöket på skolan i Krakow upplevdes som mycket lyckat. Vi ser lite olika på t.ex. studier i våra skilda länder – men i mångt och mycket är vi ändå lika.

Medel till detta projekt har även sökts från och beviljats av Internationella programkontoret och Folke Bernadottes fond.

Eva Egevad, kontaktperson

Uppdatering

Elevaktiviteter som hittills skett i skolan:

Utgångspunkten har varit Forum för Levande Historia:s Om detta må ni berätta. Alla elever har läst och diskuterat innehållet i boken. Imre Kertészs bok Mannen utan öde har lästs och diskuterats. På Helsingborgs stadsteater har eleverna sett Primo Levis Om detta är en människa. Någon vecka senare valde eleverna ämne för sina fördjupningar. Dessa skall redovisas vid ett heldagsseminarium efter hemkomsten från Auschwitz och Krakow.

Eleverna har också haft lektioner om propaganda under nazismen. Då har t.ex. valaffischer från Tyskland under 30-talet analyserats. Eleverna har fått se Riefenstahls Triumph des Willens. Analys och jämförelser mellan olika tal under rubriken ”Tal som medel för politisk förändring” har även gjorts. Tal av Hitler, Martin Luther King och Barack Obama användes då.

Eleverna har haft mejlkontakt med elever i en skola Krakow.

Elevernas intryck och nya och gamla kunskaper ligger till grund för uppsatser som skall skickas till en tävling som Emmerichfonden anordnar under rubriken Vad kan vi lära av historien? – hur kan våld, rasism och främlingsfientlighet motverkas?

Föreläsningar, seminarier och diskussioner har löpande arrangerats i skolan. I samband med Förintelsens minnesdag hölls en tyst minut för att hedra offren. Efteråt berättade Klara Txell om sina erfarenheter som fånge i Theresienstadt. Eleverna fick då möjlighet till diskussion. Per Höjeberg, Svenska kommittén mot antisemitism, har föreläst om antisemitism, dess historiska bakgrund och om konspirationsteorier förr och nu. Eleverna arbetade sedan med material kring detta. Aldo Iskra har föreläst om främlingsfientlighet och höll i diskussion.

Vi har även deltagit i föreläsningar och diskussioner vid Universitet i Lund. Professor Klas-Göran Karlsson föreläste om folkmord, nazism och kommunism. Docent Ulf Zander föreläste om förintelsen i populärkulturen. Fil. dr. Mattias Nowak föreläste om minnet av förintelsen i dagens Polen. Besöket i Lund avslutades med diskussion på temat ”Folkmord – evig följeslagare till mänskligheten?” Eleverna kunde då ställa frågor och diskutera med föreläsarna.