Skådespelarlinjen åk 2 vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborg. 50 000 kronor. Teatern och samhället – Sverige och Mocambique: ett internationellt utbyte

Stipendiat
Skådespelarlinjen årskurs 2 vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg David Fukamachi Regnfors

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att studera Teatro Avenidas sociala och samhällsrelaterade arbete i Moçambiques huvudstad Maputo. Samt att, på plats, utbyta kunskaper och erfarenheter med skådespelarna och konstnärlig ledning kring teaterns roll i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter.
Det insamlade materialet ska redovisas i form av föreläsningar för institutionsteatrar, scenutbildningar och fria grupper i Västra Götaland.

Projektbeskrivning

I juli åker sju skådespelarstudenter från Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet till Teatro Avenida i Moçambiques huvudstad Maputo. Teatern, vilken är landets enda professionella, grundades 1984 av Manuela Soriero och Henning Mankell och har allt sedan dess spelat en viktig roll i demokratiarbete och spridandet av mänskliga rättigheter.

Tillsammans med teaterns ledning har vi utarbetat upplägg och dagsplanering för vår vistelse där. Vi kommer att bo hemma hos skådespelarna på teatern för att knyta kontakter och möjliggöra möten utöver de praktiska seminarier och workshops vi tillsammans kommer att genomföra. Hur påverkar sociala och kulturella skillnader teaterns roll och uttrycksmöjligheter? Vad skiljer oss åt och vad förenar oss? Vad kan vi lära av varandra?

Genom att ta del av teaterns vardag och arbete i ett samhälle som skiljer sig vitt från vårt eget hoppas vi få perspektiv och erfarenheter att ta med oss tillbaka till den svenska kulturdebatten. Vilken är teaterns roll och syfte idag? Och vad har den för potential som samhällsförändrande kraft?

Kontakt:
David Fukamachi Regnfors
david.fukamachi.regnfors@gmail.com