Sebastian Nyman Agdur. 10 000 kronor. Kortfilm om två muslimska familjer.

Stipendiat
Sebastian Nyman Agdur

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Denna kortfilm handlar om två muslimska familjer. En av Sunni och en av

Shia tro, som har flytt sitt hemland i Irak för att bli placerade i en källare i

Stockholmsförorten. Här måste de leva tillsammans och våga se bort från sin

egna starka tro för att överleva. Filmen har som utgångspunkt att nå ut till vårt

samhälle och ifrågasätta våra fördomar och syn på immigrationspolitiken. Med denna film, vill vi debattera den smygrasism som finns i Sverige.