Sara Murillo Cortes. 10 000 kronor. Diorama – kring flyktingskap

Stipendiat
Sara Murillo Cortes

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Syftet med detta projekt är att fyra flyktingar i Sverige bygger dioraman utifrån sina

traumatiska minnen och att presentera dessa miniatyrscener i utställningar och på skolor. Dessa

dioraman är miniatyrer av det moment och plats som orsakade projektpersonernas

flyktingskap. Projektet ger på så sätt både flyktingarna möjlighet att bearbeta sina

livserfarenheterbidra och kan bidra till en ökad förståelse i samhället för flyktingars

öden och historier.

Projektbeskrivning

Rapport 1. 15/9-2011
Projekt Dioramaland
Hösten 2011- sommaren 2012
Ordet diorama kommer från grekiskan ”dio” – genom – och ”oramas” – se – och syftar på uppbyggda
miniatyrer av olika scener eller miljöer.
I projektet Dioramaland bygger fyra flyktingar i Sverige dioraman utifrån minnen av det ögonblick och
den plats som ledde till att blev flyktingar. Dessa miniatyrscener presenteras sedan i utställningar och på
skolor. Projektet ger på så sätt flyktingarna möjlighet att bearbeta sina traumatiska minnen, samtidigt
som det bidrar till en ökad samhällelig förståelse för flyktingskap och belyser konflikter som inte ofta
uppmärksammas i Sverige.
Många flyktingar i Sverige bär på historier som aldrig blir berättade. Målet med projektet är inte bara
att genom det kreativa arbetet med dioramorna stärka flyktingarnas självkänsla och förbättra
möjligheterna att bygga ett nytt liv i Sverige. Projektet handlar också om att synligöra flyktingar som
lever i Sverige, och vars historier allt som oftast förblir ouppmärksammade. Projektet kan på så sätt
bidra till en ökad förståelse i samhället för de övergrepp och missförhållanden som orsakar flyktingskap.
Projektet dokumenteras genom videoinspelningar och på en hemsida. I utställningsmomentet presenteras
projektet delvis av flyktingarna tillsammans med dioramaverken, men också genom videoinstallationer.
Kontaktperson och stipendiat: Sara Murillo Cortes. Tel: 0705670503 Mail: sara.murillocortes@gmail.com