Sara Dalai. Tandläkarstuderande på volontärresa till Cebu, Filippinerna. 5 000 kronor

Stipendiat
Sara Dalai

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

I juli 2013 ska jag volontärarbeta på Filippinerna. Målet är att genom akuttandvård samt preventiv tandvård öka förståelse för oral hälsa samt förhindra framtida sjukdom. Jag kommer även att volontärarbeta på ett familjecenter.

Genom ett utbyte av kunskap och erfarenheter mellan mig som blivande svensk tandläkare och filippinska tandläkare samt lokalbefolkningen hoppas jag kunna öka kunskapen om oral hälsa samt överbrygga kulturella skillnader och därigenom öka den internationella förståelsen.