Salaams Vänner. 50 000 kronor. Egyptian- Swedish dialogue for active citizenship Part 2

Stipendiat
Salaams Vänner Madicken Johansson

Stipendiebelopp
50000 kr

Sammanfattning

Syftet och målet med utbytet mellan oss ungdomar är att utveckla och stärka vårt påbörjade samarbete. Därför vill vi bjuda in våra egyptiska vänner som är en del av den framväxande demokratirörelsen i Egypten. Vi hoppas att denna resa kan stärka egyptierna och ge dem fler verktyg för att verka för fred och ickevåld i sitt hemland. Samtidigt tror vi att det finns ett stort behov bland svenska ungdomar att ta del av de egyptiska ungdomarnas engagemang och erfarenheter av fredlig samhällsförändring