Röda Korsets Ungdomsförbund, Kalmar. 30 000 kronor. Resa till Bosnien – Hercegovina 2010

Stipendiat
Röda Korsets Ungdomsförbund i Kalmar Eric Wästanfors

Stipendiebelopp
30000 kr

Sammanfattning

– Att skapa förutsättningar för att deltagande ungdomar ska få erfarenheter och kunskaper som stärker deras ställningstagande och aktiva arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

– Att öka ungdomars kunskap kring Europas historia.

– Att öka ungdomars medvetenhet och engagemang för internationell förståelse samt öka deras medvetenhet för vad intolerans kan leda till.

– Att stärka det samarbetet mellan Röda Korsets ungdomsförbund i Kalmar och Röda Korsets Ungdomsförbund i Sarajevo

Projektbeskrivning

Röda Korsets Ungdomsförbund i Kalmar har en lång tradition av att anordna så kallade toleransresor. Dessa resor vänder sig till ungdomar i åldrarna 15-20. Under 90-talet gick resorna till Auschwitz i Polen, men på senare år har resorna gått till Bosnien – Hercegovina. Konflikten på Balkan ligger betydligt närmare i tiden och är ständigt aktuell.

Innan resorna har vi en studiecirkel där vi lär deltagarna om Röda Korset, mänskliga rättigheter, konflikten på Balkan, fördomar, rasism och om internationell förståelse.

Vi jobbar hårt med att få ihop en bra grupp. Det är viktigt att deltagaren kan känna sig trygg när de åker iväg på en tuff resa. Efter resan ska alla deltagare sprida sina kunskaper vidare. Detta gör de i sina klasser i skolan, på bibliotek, i den lokala pressen eller på annan sätt som deltagaren kommer på.

Tack vare att vi nu anordnar vår sjunde resa i rad till Balkan så har vi givit nästan 250 ungdomar chansen att följa med och lära sig mer om historien.

Konflikten på Balkan är väldigt komplex och vi jobbar för att spegla de olika vinklarna på kriget. Alla människor som var med under kriget har en egen historia att berätta om. Vi försöker att träffa så många olika människor som möjligt för att ge deltagarna en rättvis bild av konflikten.

Resan innefattar flera studiebesök i Sarajevo. Vi träffar Röda Korset som berättar vad de arbetar med. Vi åker även till en tunnel som användes under kriget. Denna tunnel var mycket viktig för Sarajevos överlevnad. Genom tunneln förde man in och ut material till staden. I Sarajevo får våra deltagare möjlighet att träffa ungdomar från gymnasieskolorna.

Vi åker även till Srebrenica som är känt för sin mörka historia. Här mördades över 7000 män på bara några dagar. Idag är det en minnesplats och ett museum. Vi träffar överlevande som berättar om sina flyktförsök.

Vi gör besök i staden Mostar. Mostar är känd för den bro som innan kriget band samman de båda stadsdelarna. Bron sköts ner 1993 men den är nu återställd som ett led i freden.

Nytt för resan 2010 är att vi kommer åka till Belgrad i Serbien. Vi kommer att träffa en organisation som arbetar för nedrustning och med fredsdemonstrationer. Att vi nu väljer att åka även till Serbien är en del i att vi ständigt vill utveckla resan och att bredda vårt program.

På vår nerresa stannar vi i Dachau, Tyskland. Dachau var ett arbetsläger under Andra Världskriget. Det finns flera paralleller att dra mellan Andra Världskriget och med inbördeskriget i Bosnien – Hercegovina. Tex så sa man efter Världskriget att detta aldrig får hända igen. Etnisk utrotning och folkmord skulle inte få förekomma. Det krig som utspelades på Balkan var ett religiöst krig. Hade man fel trosuppfattning eller rentav fel namn så var man dödsdömd. Även i Bosnien fanns det arbetsläger där fångarna användes som slavar.

Under dessa snart sju år har vi ett väl utvecklat samarbete med Röda Korsets Ungdomsförbund i Sarajevo. För en tid sedan hade vi tre volontärer från det bosniska Röda Korset på besök i Sverige. De var hos oss i en månad för att lära sig mer om vår organisation och hur vi arbetar.

Vi känner att vi tar ett samhällsansvar genom att anordna dessa resor. Nu när inte skolor kan anordna skolresor i samma utsträckning som tidigare så tar vi ett ansvar och ger elever en chans att fördjupa sig i Balkankonflikten.

Uppdatering

Vi har nu kommit en bra bit på vägen mot vårt resmål Bosnien – Hercegovina. Sedan november 2009 har vi varit ute på skolor och marknadsfört vårt projekt. Vår målgrupp är ungdomar från årskurs nio och uppåt.

Vi har haft en hel del svårigheter med att nå ut på ett bra sätt. Många skolor har svårt att få tid för oss och låta oss ta upp lektionstid. Det är synd då detta projekt är en chans för många elever att lära sig om historia och om främlingsfientlighet. Vårt projekt har pågått i sex år och jag måste säga att det blir svårare och svårare för varje år att få tid på skolorna och att få tag på deltagare.

Många gånger känns det som att vi bemöts med attityden ”ännu en organisation som vill komma och informera”. Rektorer och lärare ser nog inte möjligheten med detta projekt.

De första två åren vi genomförde resan hade vi väldigt många deltagare, runt 35-45 stycken. Detta var ganska kostsamt för oss och krävande för ledarna. På de efterföljande resorna låg deltagarantalet runt 30 och 35 vilket var optimalt. Dock har det blivit färre och färre deltagare för varje år. I år, på vår sjunde resa, har vi 27 deltagare och 6 ledare. Vi är inte nöjda men det är på en acceptabel nivå för att fortfarande genomföra resan.

Något som är väldigt kul i år är att vi har i princip lika många killar som tjejer. Tidigare år har det varit 80-90% tjejer. Vi ser det som väldigt positivt att det nu är jämställt och hoppas det kan bidra till en annorlunda resa med lite blandade åsikter.

Diskussioner i smågrupper är något som vi jobbar ganska mycket med och då är det bra med åldersspridning, olika kön och olika erfarenheter. Vi har även ett par deltagare som är ”vuxna” och som åker i tjänsten. Detta ser vi också som positivt.

Vi har nu påbörjat vår studiecirkel med deltagarträffar. Helgen 12-13 mars kommer vi att ha en övernattningshelg där alla deltagare samlas. Vi har lekar, teater, fyra-hörn-övningar, filmvisning med mera för att få ihop en bra grupp. På lördagen är det workshops med olika tema på varje station. Vi försöker få med så många olika delar som möjligt från Bosnienkriget, om Röda Korset, om främlingsfientlighet osv. Deltagarna måste vara välförberedda inför resan så att det kan ta in allt som de kommer att uppleva i Bosnien.

Vi har jobbat i sex månader för att få till ett besök i Serbien. Vi satte som mål att det skulle vara något som kunde tillföra resan något extra och som kunde ge oss en annan infallsvinkel. Dock har vi inte lyckats hitta något bra ställe att komma till. Vi har övervägt flera platser/organisationer men antingen har det inte varit tillräckligt bra eller har det brustit i kommunikationen mellan oss. Vi ledare är väldigt ledsna över detta eftersom det var ett mål inför 2010 att förnya resan med ett besök i Serbien.

Totalt så är vi nöjda så här långt. Speciellt nöjda är vi med att fått ihop en bra grupp med blandade människor. Vi tror att även vår sjunde resa kommer att ge båda oss ledare men framförallt deltagare många erfarenheter och upplevelser.

Vi återkommer med slutrapport i maj/juni

// Eric Wästanfors, RKUF Kalmar