Praktiska volontärer. Jenny Hansen, Louice Perkhed, Cornelia Olsson. Elever på omvårdnadsprogrammet. Volontär i Sydafrika. 10 000 kronor

Stipendiat
Praktiska Volontärer Jenny Hansen

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Vårt mål är att ta reda på och uppleva hur det kan se ut i andra delar av världen, både inom sjukvården och barnomsorgen . Syftet med projektet är att ta del av andras kulturer och uppleva det, och sedan sprida vidare upplevelsen till andra.
Varför just vi skulle behöva bidraget är för att utvidga våra vyer och att lära oss att uppskatta det vi har, samt använda den kunskap erhåller för att kunna hjälpa andra.

Vi hoppas på att ni skulle vilja stödja oss så att vi kan uppnå vårt mål.

Projektbeskrivning

Vi är tre tjejer som går på Praktiska Malmö City. Två av oss läser vård och omsorgsprogrammet och en läser barn och fridsprogrammet.

Vi kommer att åka till Sydafrika, Zulusamhället St Lucia med good travel som volontärer för att föreläsa om HIV/AIDS för barn och ungdomar som har förlorat någon i sjukdomen.

Vi gör det här projektet som ett projekt arbete i skolan och anledningen till att vi vill göra det här projektet är för att få ett brett perspektiv av omvårdnad och barn omsorg i andra delar av världen. Vi vill också visa hur stor skillnad det är i spridningen av dessa allvarliga sjukdomar i olika världsdelar/länder och ta upp olika anledningar till varför dessa sjukdomar sprids mer i dessa länder och vad vi kan göra för att hjälpa till att stoppa spridningen.
Det görs redan mycket arbete i dessa länder för att försöka minska spridningen, arbetet som redan görs, görs av olika organisationer och volontärarbetare och vi skulle jätte gärna vilja vara en del av det arbetet och hjälpa till att sprida vidare informationen ytligare så att fler personer vet vad dom kan göra för att hjälpa till.
Projektet gör vi först och främst för att hjälpa och stötta barnen i St Lucia men även för alla här hemma i Sverige. Vi kommer att dokumentera hela upplevelsen med hjälp av videokameror och loggböcker. Sedan kommer vi att sprida den upplevelse vi har varit med om vidare via sociala nätverk, broschyrer, föreläsningar i olika klasser/skolor.
Målet med projektet är att vi ska lyckas sprida informationen vidare och att vi ska få ett tydligare och bredare perspektiv av hur vården och omsorgen ser ut i andra delar av världen.

Metoden vi kommer att använda för att klara projektet på ett så bra sätt som möjligt är att vi kommer ha en videodagbok som vi kommer att dokumentera allt med, samt var sin loggbok också dom för dokumentation.
Vi kommer även åka dit med öppna sinnen för att ta in så mycket ny information som möjligt samt för att få ut det bästa av upplevelsen!

Vi kommer att driva vidare projektet via sociala nätverk så som facebook samt ha föreläsningar på skolor och så kommer vi att göra broschyrer som kommer att finnas tillgängliga på tex skolor och andra ställen som tillåter att vi lämnar dom där (tex ungdomsmottagningar).

Målgruppen har inte deltagit i projektplaneringen men dom har en stor roll under projektets gång. Det är dom vi ägnar projektet åt och det är dom vi har startat projektet åt, för att försöka hjälpa dom och för att få andra att förstå hur dom har det så att dom också skulle vilja hjälpa till att förändra målgruppens situation.

Vi kommer att dokumentera hela projektet och våra erfarenheter i loggböcker, videokameror och bilder. Vi kommer även skriva ett stort arbete i skolan efter vår resa med hjälp av våra dokumentationer som vi troligtvis kommer lägga upp på nätet när den är klar. Det är även detta arbetet som vi kommer att ha föreläsningar med i de olika skolorna.
I dom skolor/klasser som vi föreläser i kommer vi att lämna broschyren som vi också gör till arbetet.