Praktik hos The Israeli Committee Against House Demolitions, Jerusalem

Stipendiat
Anna Möller

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Syftet med praktiken är att kunna bidra till ICAHD:s arbete för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Det inkluderar således samtliga av Palmestipendiets syften. Syftet med projektet/praktiken är även att få ökad kunskap om situationen i Israel och Palestina för att i nästa led kunna informera om den i Sverige.