Petra Spencer, 10 000kr. Thesis on Female Genital Mutilation in Ethiopia – and its reverberations in Sweden.

Stipendiat
Petra Spencer Halmstad Högskola

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Samla in material till examensarbete

Upplysa om & bidra till att kvinnlig könsstympning utrotas; demystifiera FGM

Främja jämställdhet & kvinnors roll i utveckling, demokrati & MR

Förmedla faktabaserad kunskap byggd på forskning & konkreta exempel som väcker tankar & ger handlingskraft till enskilda människor, organisationer men även myndigheter

Främja internationell förståelse; andra kulturer & sedvänjor med bibehållen respekt för MR

Projektbeskrivning

Statsvetaren Petra Spencer från Halmstad Högskola har blivit tilldelad Olof Palme stipendiet för att genomföra sin D-uppsats som kommer behandla förekomsten av kvinnlig könsstympning i Etiopien och samt bland Etiopier som lever i exil i det svenska samhället. Petra Spencer har ett stort intresse för demokrati och MR-frågor, och har särskilt stor passion för Afrika. Hon har erfarenhet från valobservatörsuppdrag i Rwanda och är nyss hemkommen från Sveriges ambassad i Sydafrika där hon bedrev sin praktiktermin inom ramen för Magister i statsvetenskap. Fältarbetet för att samla in material till examensarbetet kommer att påbörjas under vecka 13 och avslutas i början av Juni. Studien kommer innefatta arbete både i Sverige och Etiopien, tillsammans med organisationer som bland annat AMREF. Främst kvalitativa metoder kommer tillämpas under studiens gång. Studien genomförs även för att uppmärksamma om diskursen om FGM i det svenska samhället. Syftet med uppsatsen är att studera och presentera svensk-etiopers och etiopiers åsikter gällande FGM, och kontrastera mot den svenska diskursen i frågan. Frågan är viktig för trots den svenska moraliska panik som synes existera om kvinnlig omskärelse, inkapslad i uttrycket ”kvinnlig könsstympning”, finns det svaga bevis för att denna praxis faktiskt existerar i Sverige. Dessutom behöver vi kontrastera den kvinnliga könsstympningen mot manlig, samt med mer estetiska former av ”stympning” som förekommer allt oftare på plastikkirurgikliniker i väst. Detta kommer även relateras till frågan om stympning som effektiv preventionsmekanism mot infektioner.

Slutrapport

The purpose with the project was to collect material for my Master’s thesis, and this has also been fulfilled. The thesis was presented at an open seminar at Halmstad University in the end of May. Furthermore the hope was also that this project would enlighten others to contribute to the total eradication of the harmful practice female genital mutilation (FGM). It is my belief that various organisations and individuals during the time of this project have been spurred into continue this struggle in a more progressive and fierce way. Through open discussions in Ethiopia, and Sweden as well, various forms of genital alterations have been somewhat ‘demystified’. Through open discussions women can become more empowered and have a role in development issues, and this can help decrease FGM further. This thesis will be presented through African Society, whereby greater international understanding can be gained. It is important to remember that not only African culture harm, nor Muslim culture due to adherence to the Koran, but all culture can harm.  Various organisations such as Amref, KMG and IAC have been particularly helpful during this project, with interviewees as well as guidance. This project would have been hard to achieve without the help from Olof Palme’s Memory Fund. I would like to thank everyone who helped me during this project, it has been a life experience hard to forget!

Abstract/ Sammanfattning D-uppsats

Title: When culture harms – a case study on Female Genital Mutilation in Ethiopia and reverberations felt in a wider context from a political and ethical perspective.

Author: Petra Spencer

Purpose and Questions: The purpose with this thesis is to undertake the somewhat arduous and risky task of exploring why genital mutilation persist in Ethiopia, even thought there is a legal framework for its eradication, in relation towards the ambiguous notion of bodily integrity and cultural norms from a political and ethical perspective. The aim of this paper is not to argue that traditional female genital mutilation ought to be legalized, but to highlight the double standards of moral involved. These overall questions were used as guidance to fulfil the purpose: how is the situation for women and what is the status of female genital mutilation in Ethiopia?; are there legal framework mechanisms in place?; what are the attitudes on the biggest challenges in the struggle against FGM and what are the way’s forward?; and what readings can be made with regards to the ‘phenomenon’ of genital alterations in a wider context and from a political and ethical perspective?

Method: This thesis is an interdisciplinary (in terms of a mix between political science and social anthropology) case study of the phenomenon genital mutilation. It consists of a mixed method. It has elements of a field study with comparative elements, in terms of the ‘phenomenon’ of genital alterations. The material consist of primary as well as secondary sources, in terms of fieldwork conducted in Ethiopia as well as literature review.  It includes empiricism, in terms of the ethnographic method used, and more normative philosophical parts are found as concluding remarks. Different theoretical levels of interpretation are described as on how to understand the practice of the harmful traditional practice of genital mutilation.

Results and Conclusion:  The paper presents an alternative point of view on previously not so well understood relations on the subject matter. Ethiopia is highly traditional, where women lack behind in most areas, such as health and education. It is hard to fight FGM when most of the population live in poverty. The legal provisions in the Criminal Code are not strong enough, or in place. The Criminal Code only restricts FGM, and doesn’t explicitly outlaw the practice. Implementations challenges are e.g. insufficient information and thus clarity of the goals with Criminal Code. The country is democratically crippled, and NGOs has been constrained (indirectly) in their work on FGM.  Ethnicity and culture, rather than religion, seem to be the most decisive factors for the practice in Ethiopia. There seem to have been great efforts in terms of advocacy in the struggle to eradicate the harmful practice, and it seems as though the veil of silence on ‘sensitive’ issues has been partially lifted. There seem to be awareness in some segments of the population, however much more work is needed towards the total elimination of the practice through joint coordinated efforts. Best practices, such as from KMG, should be highly recommended and replicated in the struggle against FGM. Awareness on the harm in the traditional practice as well as implementation and adherence to the law, and thus change takes time. However, Western cultural norms seem to prevail over other cultural norms. Various forms of genital alterations, undertaken due to individual non-medical reasons might create skewed attitudes and have a negative impact on the struggle against FGM, from a wider perspective. The legal framework in Sweden needs to be reviewed as intimate surgery can be classified as a form of mutilation; hence Beauty-FGM.

Keywords: law, policy, genital mutilation, circumcision and culture

The thesis will be available online at diva-portal.org/ Petra Spencer.

Uppdatering

’Thesis on FGM in Ethiopia and possible reverberations in Sweden’

Första fasen av mitt projekt är nu avslutat och jag har genomfört ett par veckors fältstudier i Etiopien.
Avsikten var bland annat att samla material till min D-uppsats, och det har har åstadkommits med mer etnografiska metoder.
Jag har kunnat vara med ute i fält och titta till projekt, bland annat KMG i Kembata Tembaro zone (finansierade av Sida), och jag har även haft möjlighet att intervjua
kvinnor som omskurit flickor förr. Jag har intervjuat vanliga medborgare, tjänstemän i förvaltningar som ’Ministry of Women, Children and Youth’, NGOs och
andra GO.

Genom att ha varit ute i fält och genomfört deltagande observationer och intervjuer har jag kunnat var med och upplysa om varför FGM bör utrotas,
och således kunnat bidra, om än ytterst lite, till att påverka så att denna fruktansvärda traditionella praktik utrotas. Många jag har intervjuat
har tackat för att jag kommit till deras by och öppet vågat prata om sex och samlevnad. Öppna diskussioner om sex och samlevnad krävs i länder
som Etiopien för att vi ska kunna främja kvinnor och deras roll i utveckling, men även vad gäller demokratiska rättigheter och således även MR.

Självklart omskär inte mammor sina döttrar för att de vill dem illa, utan detta sker pga. av mer kulturella/traditionella skäl.(Ni kan läsa mer om detta senare i slutrapporten).
Genom att förmedla faktabaserad kunskap byggd på forskning genom fältstudier och genom mer konkreta exempel vill jag väcka tankar som kan ge handlingskraft till enskilda människor, organisationer men även myndigheter. Jag vill även påvisa den dubbelmoral som råder vad gäller ingrepp i könsorganet, och då mer särskilt vad gäller
intimkururgi. Det är enligt mig viktigt att ta hänsyn till andra kulturella sedvänjor, som FGM, och att man ska försöka utrota hemska traditioner som denna men med bibehållen respekt för MR.

Det är lätt att se på kvinnor som underlåter sig att göra mer estetiska operationer som självständiga och starka, och kvinnor som drabbats av FGM i sina hemländer
som svaga och dominerade av sina män. Faktum är dock att en del flickor själva väljer att könsstympas, för att ”passa in”. En del intervjupersoner synes även tycka att manlig omskärelse och kvinnlig är detsamma, dvs. lika ”bra’. Det är kanske inte så konstigt att FGM kvarstår i ett land som Etiopien där sedvänjor som dessa ligger så djupt rotade .
Hur man kan tro att människor ska kunna vilja utrota FGM samtidigt som de inte ens har mat på bordet är en annan fråga.Det verkar även råda implementeringsproblem med lagen mot förbud om omskärelse, inte bara från polisens sida utan även vad gäller kunskap hos domare. Utbildning är självklart A och O. Förändring tar tid, men förändring kommer!
Nästan alla jag mött påstår sig vilja utrota FGM, kvinnor som män, unga som gamla, statsbor som landsbygdsbor.

Läs gärna min D-uppsats eller slutrapport för mer info! Jag har haft en underbar tid i Etiopen och fått vänner för livet, jag har även erhållit kunskap och
livserfarenheter jag sällan kommer glömma! Ett stort tack till Olof Palmes Minnesfond för att ni möjliggjorde denna resa, och också för att ni hjälper till att bidra så
att vi tillsammans kan utrotade denna hemska sedvänja FGM. ALLA flickor förtjänar ett fullgott liv med ett intakt könsorgan!