Per Hagelqvist, Köpenhamn. Volontärarbete, Mbulu Tanzania, för global hälsa och internationell förståelse, 5 000 kronor

Stipendiat
Per Hagelqvist

Stipendiebelopp
4999 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet på kort sikt är att gå ronder på sjukhuset, hjälpa till på akuten och assistera operationer. Mer långsiktigt handlar det om att vaccinera barn samt åka ut till skolor och undervisa i olika hälsofrämjande ämnen. Målet är ta del av den tanzanianska kulturen och därmed bredda mitt perspektiv både som människa och i min roll som framtida läkare. Genom att visa öppenhet och intresse inför mötet med lokalbefolkningen hoppas jag kunna främja den internationella förståelsen.

Projektbeskrivning

Svenska och danska läkarstudenter vid Köpenhamns Universitet utnyttjar möjligheten att ta en termins studieuppehåll för att volontärarbeta i olika delar av Afrika och Asien. I september är det Per Hagelqvist tur att ge sig av tre månader till landsbygden i norra Tanzania för att arbeta mot bättre global hälsa och internationell förståelse.

Köpenhamns Universitet har i många år haft en studentorganisation som heter PIT (Praktikant i Troperna) där läkarstudenter med intresse för tropisk medicin och vilja att volontärarbeta har möjlighet att tilldelas projekt i form av läkarvikariat på sjukhus med begränsade resurser runt om i världen. Innan avresa förbereds studenterna via obligatoriska kurser i tropisk medicin. Tidigare utsända studenter leder dessa kurser och berättar om deras erfarenheter från de sjukhus och områden de har besökt. PIT håller dessutom regelbundna möten där diskussioner och seminarier hålls för att ständigt förbättra arbetet både för de utsända och för de aktuella sjukhusen.

Per Hagelqvist och flickvännen Ása Didriksen Apol studerar båda medicin vid Köpenhamns Universitet. Till hösten har de båda avslutat 10 respektive 9 terminer och vill nu göra ett studieuppehåll för att göra en skillnad i en annan del av världen. I september bär det av till den lilla staden Mbulu i Tanzania. Där ska de båda läkarstudenterna tillbringa 3 månader och arbeta som läkarvikarier på det lokala distriktssjukhuset.Syftet med projektet på kort sikt är att gå ronder på sjukhuset, hjälpa till på akuten och assistera operationer. Mer långsiktigt handlar det om att vaccinera barn samt åka ut till skolor och undervisa i olika hälsofrämjande ämnen. Målet är ta del av den tanzanianska kulturen och därmed bredda sitt perspektiv både som människa och professionellt som framtida läkare. Genom att visa öppenhet och intresse inför mötet med lokalbefolkningen är förhoppningen att kunna bidra till och främja den internationella förståelsen.

På sjukhuset i Mbulu arbetar sjuksköterskor, ”medical officers” som har en kortare praktiskt medicinsk utbildning, samt 3-4 läkare. Sjukhuset ansvarar för ca 300 patienter. Det finns väldigt begränsade resurser på sjukhuset i form av dålig medicinsk utrustning, få diagnostiska hjälpmedel och brist på adekvat medicinsk behandling till patienterna. Per och Ása har fått fullt fungerande medicinska apparater och hjälpmedel från olika sjukhus i Köpenhamnsområdet som kan komma till användning vid sjukhuset i Mbulu.

 

Per Hagelqvist