Örnsköldsviks FN-förening. 35 000 kronor. Antimina Kambodja

Stipendiat
Örnsköldsviks FN-Förening Tambwe Meshe

Stipendiebelopp
35000 kr

Sammanfattning

Syftet är att 5 ungdomar från Örnsköldsviks FN-förening ska öka sina kunskaper om Röj-en-minas arbete genom besök i Kambodja och använda kunskaperna för att sprida internationell förståelse till andra ungdomar

– Varför Röj-en-mina?

Det är ett konkret biståndsarbete och är enkelt att förstå

– Varför riktat mot ungdomar?

Medelåldern i vår organisation är ganska hög. Därför vill vi få fler ungdomar att engagera sig

– Varför Kambodja?

Få svenska ungdomar känner till minproblematiken i Kambodja

Projektbeskrivning

Projektets syfte/genomförande:
– Deltagarna ska öka sina kunskaper om arbetet med kampanjen Röj-en-mina.
– Deltagarna ska arbeta med att sprida kunskaper om Kambodja och om hur unga människor kan bidra till ökad internationell förståelse.

Projektet inleds med att deltagarna lär sig mer om Kambodja. Några i gruppen deltar i Svenska FN-förbundets informationsutbildning om kampanjen Röj-en-mina.

I Kambodja kommer man att besöka CMAC samt se hur minröjningsarbete går till på plats i byn Ampil i östra Kambodja. Under resan kommer arbetet att dokumenteras. Det kommer sedan att användas när projektet presenteras för ungdomar i Sverige. Ungdomar i Sverige vet idag lite båda om Kambodja och om situationen för människor i andra länder. Genom projektet hoppas vi att medvetenheten i internationellafrågor och solidaritet ska ökas. Om förståelsen för människor i andra delar av världen ökar kommer det att bidra till att minska främlingsfientligheten och rasismen här i Sverige.

2009-11-12

Slutrapport

Örnsköldsvik 2010-05-08

I mars åkte vi på studieresa till Kambodja. Där besökte vi Cambodian Mine Action Centers (CMAC) arbete i byn Ampil i nordöstra Kambodja och fick prata med människor i byn som drabbats av minorna. Dessutom fick vi själv pröva att spränga en mina, det var en häftig upplevelse!

Förutom att besöka minfälten fick vi även tillfälle att besöka en organisation som arbetar med att hjälpa handikappade att bli självförsörjande, Rehab Craft, samt ett barnhem och en gymnasieskola där vi fick tillfälle att prata med ungdomar om hur de ser på framtiden i Kambodja. Vi hade väldigt givande samtal och det visade sig att alla ville studera vidare. Vi fick även tillfälle att öka kunskapen om CMACs arbete bland Kambodjanska ungdomar. Vi blev ganska förvånade över att många ungdomar i städerna inte visste om att det fanns minor i deras eget land. När vi pratade med CMAC om detta förklarade de att resurserna inte räckte till för att sprida information om minorna i hela landet och därför prioriterade man de värst drabbade områdena på landsbygden.

När vi kom tillbaka till Sverige började vi sammanställa en presentation med bilder och korta filmer som vi spelat in under resan. Den har vi sedan använt när vi varit på högstadie- och gymnasieskolor och föreläst om Kambodja, varför det finns minor där och hur de påverkar människors liv. Vi märkte att det var många som inte visste något om Kambodja. Därför började vi med att ge en historisk bakgrund till minproblematiken i landet genom att berätta om Pol Pots diktatur, folkmordet och kriget. Genom att koppla samman dagens minproblematik med diktaturen och kriget ville vi visa hur långtgående följderna av vanstyre och krig kan bli, och på så sätt öka engagemanget för fred bland ungdomarna vi träffade.

På en av skolorna fanns det inga invandrare i någon av klasserna vi besökte. Genom föreläsningarna fick de höra om en av anledningarna till att människor kommer till Sverige som flyktingar. Vi tror och hoppas att det bidrar till att öka förståelsen för flyktingar och invandrare i Sverige.

Förutom att träffa ungdomar har vi också berättat om projektet på Örnsköldsviks FN-förening och hos Fredrika Bremer förbundet. Lokaltidningen, Örnsköldsviks Allehanda, skrev en artikel utifrån besöket hos Fredrika Bremer förbundet. Vi har även fått möjlighet att ställa ut bilder från resan på Örnsköldsviks Museum i november.

Samarbetet med Röj-en-mina har fungerat bra. De har stöttat oss och gav oss material till utställningen vi gjorde på en gymnasieskola innan resan. Innan vi åkte till Kambodja träffade vi deras projektledare Jonas Nyström och fick lite tips inför resan.

Förutom Palmefonden fick vi även bidrag från Civilförsvarsföreningen, BAE Systems och Örnsköldsviks FN-förening.

Vi är väldigt tacksam och glada över att Olof Palme hjälpte oss med ekonomiska medel.

Vi Antiminagruppen kommer att fortsätta att arbetar för att öka kunskap och engagemang bland ungdomar och allmänheten och internationella förståelse.

Vi tycker att minhantering är en utvecklingsfråga och en humanitär fråga, en politisk fråga, en social fråga, och i slutändan en fråga om mänskliga rättigheter – för ingenting är mer grundläggande än rätten till liv, frihet och personlig säkerhet.

Uppdatering

Nu har det gått några månader och vår resa till Kambodja närmar sig med stormsteg. Det har varit mycket arbete med förberedel-serna. Vi jobbade hårt för att få in ekonomiska medel för att alla i gruppen skulle kunna åka. Tyvärr fick vi inte in tillräckligt och därför bestämde vi att bara tre av gruppmedlemmarna, Dorisch Prasith, Tambwe Meshe och Christine Gustavsson, ska få åka.
Vi har fått sponsring av både företag och föreningar. En något oväntad sådan är BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik som är verksamma inom vapenindustrin, som gav oss ett bidrag på 5000 kronor. Vi har även fått sponsring från Civilförsvars-föreningen och Örnsköldsviks FN-förening som bidrar med fickpengar på resan.

Projektet har uppmärksammats i lokalmedia. Tidningen 7 är en tidning som ges ut gratis till alla hushåll i Örnsköldsvik. De gjorde ett reportage som även kan läsas på deras hemsida: http://www.webben7.se/annat/tidningen7/2010/03/index.html

Lokaltidningen Allehanda Media planerar också att göra ett reportage.
Vi fick dessutom möjlighet att göra en utställning om projektet under Öppet Hus på gymnasiet Parkskolan. Vi hade gjort ett bildspel om hur minor påverkar livet i Kambodja och passade på att berätta hur man kan engagera sig. Svenska FN-förbundet bidrog med informationsmaterial. I samband med utställningen gjorde vi också en insamling till förmån för Cambodian Mine Action Center som ska visa oss hur minröjning går till på plats. Insamlingen gav drygt 2200 kronor.

Vi har förberett oss gemensamt inför resan genom att läsa på om Kambodja. Två medlemmar fick dessutom möjlighet att delta i Röj-en-minas informatörsutbildning på Swedec, Eksjö, där de fick lära sig mer om minröjning och även själva pröva att röja en mina. Vi har redan fått intresseanmälningar från både lärare och föreningar som är gärna vill att vi kommer och föreläser hos dem när kommer hem igen.
Nu ser vi fram emot resan som kommer att äga rum den 5-22 mars. Vi vill än en gång tacka för ert stöd och lovar att höra av oss efter resan.

Med vänlig hälsning
Antiminagruppen