Olof Palmes Internationella Center. 24 000 kronor. Children´s Resource Centre

Stipendiat
Olof Palmes Internationella Center Kajsa Eriksson

Stipendiebelopp
24000 kr

Sammanfattning

Syftet med projektet är att stödja den sydafrikanska barnorganisationen Children´s Resource Centre i arbetet med att stärka dess utbildningsverksamhet. Målet är att utbilda fler inom organisationen som kan fungera som ledare och utbildare.

Genom kurser, kampanjer och utbildningar strävar organisationen efter att aktivera barn, lära dem att organisera sig och samarbeta och ge dem kunskap och verktyg att vara med och påverka samhällsutveckling med fredliga medel.

Projektbeskrivning

Organisationen Children’s Resource Center organiserar cirka 5000 barn i ett 50-tal så kallade barngrupper (föreningar) i skolor och bostadsområden i sju av Sydafrikas nio provinser. CRC arbetar på två nivåer; dels genom att stödja barns organisering och göra det möjligt för dem att påverka sin omgivning och sina egna liv, dels genom opinionsbildning för att sätta barnrättsperspektivet på agendan och därigenom sätta press på politiker och beslutsfattare.

Palmecentret kommer med hjälp av bidraget från Olof Palmes Minnesfond att ta fram ett utbildningspaket som ska användas som kursmaterial i utbildningarna av framtida ledare/utbildare inom organisationen. Materialet ska sedan fungera som ett sorts metodstöd att användas av dessa nya ledare för att lägga upp seminarier, kurser och andra utbildningssatsningar i barngrupperna. Förhoppningen är att denna verksamhet också kommer att kunna locka nya medlemmar till organisationen.