Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. 60 000 kronor. Flamingo

Stipendiat
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Magnus Olofsson

Stipendiebelopp
60000 kr

Sammanfattning

Att utveckla ungdomars syn på jämlikhet genom att arbeta med praktiska projekt bl.a. utformningen av Apartheidmuseet i Walvis Bay. Vardagen i Namibia är fortfarande påverkad av den tidigare apartheidregimen vilket de svenska ungdomarna saknar erfarenhet av. Boende i värdfamiljer i den svarta stadsdelen Kuisebmond kan ge insikter om och inspiration till att betrakta varandra som jämlikar. Detta gäller såväl etnisk bakgrund som kön.

Projektbeskrivning

Med syfte att utveckla ungdomars syn på jämlikhet genom att arbeta med praktiska projekt har Samhällsklassen 07SPS från Nösnäsgymnasiet sökt och fått Palmestipendiet i maj 09.

Tanken är att klassen arbetar under höstterminen 09 med projekt som förbereds och samordnas med en skolklass i Walvis Bay, Namibia. Andra delen av projekten innebär att den svenska klassen besöker skolan i Namibia och på plats kompletterar de enskilda projekten, bl.a. utformningen av Apartheidmuseet i Walvis Bay.

Eftersom landet är fortfarande påverkad av den tidigare apartheidregimen hoppas vi att svenskarnas boende i värdfamiljer i den svarta stadsdelen Kuisebmond kan ge insikter om och inspiration till att betrakta varandra som jämlikar såväl utifrån etnisk bakgrund som utifrån kön.

Tillbaka i Sverige får klassen 07SPS sammanställa resultaten av sina olika projekt, presentera dem för hela skolan samt förbereda besöket av elever och lärare från Namibia till Stenungsund.

Uppdatering

Samhällsklassen 07SPS från Nösnäsgymnasiet är nu efter att ha träffat en delegation från Namibia (med bl.a. borgmästaren och skolpersonal) i september 09, i fullgång med sina projekt om landet.

Exempel på projekt som klassen arbetar med under höstterminen 09 innan resan till Walvis Bay är:
El Clasico, en fotbollsturnering som kommer att genomföras i gästskolan Kuisembond Secondary School, där en av huvudtankarna blir att bjuda in åtminstone ett lag från den vita delen av staden för att delta i turneringen
Planeringen och utformningen av Apartheidmuseet i Walvis Bay
Kartläggning av kvinnojour och barnhemsverksamhet i Walvis Bay och jämförelse med de svenska motsvarigheterna på lokal nivå
Uppföljning och utvärdering av den nya ekonomiska satsningen BIG (Basic Income Grant) som nyligen lanserades i Namibia

Resan till Namibia sker nästa vecka (19 januari 2010) och spänningen ligger förstås på topp. I resenärernas väskor trängs sommarplaggen dels med drygt hundra nallar som två av grupperna har samlat in för att skänka dem till barnhemmet för handikappade barn i Walvis Bay, dels med priser som ska tilldelas de vinnande lagen i fotbollsturneringen. Förväntningarna är gränslösa och samtliga ungdomar (svenska och namibiska) laddar ordentligt för den närstående träffen.

Två elever från Mediaprogrammet följer med och dokumenterar resan. Detta blir deras projektarbete, som självklart kommer att visas upp här hemma och skickas till alla berörda i Walvis Bay, Namibia. På hemvägen får svenskarna med sig fyra stycken medföljande namibiska elever och en lärare till Sverige.