Nösnäsgymnasiet, 40 000kr. Projekt Flamingo 6.

Stipendiat
Nösnäsgymnasiet Eva Öhlin

Stipendiebelopp
40000 kr

Sammanfattning

Projektet syftar till att göra eleverna i våra respektive länder uppmärksamma på skillnader och likheter mellan ett U-land och ett I-land. Genom kontakterna med kåkstaden Kuisebmond, och boendet där, ökas elevernas insikt om vikten av jämlikhet. Dessutom skapas en övergripande känsla ”Friends of all colours”.

De ekonomiska förhållanden som råder ger eleverna en insikt om vikten av en demokratisk förändring. Vid besöket i Sverige får de namibiska eleverna ett annat perspektiv på samhället.

Slutrapport

Rapport 3                   Olof Palmes Minnesfond        Ansökan 2011B-125

Flamingo 6 är nu avslutat, eleverna har tagit studenten och går ut i livet med många viktiga minnesbilder från sin resa samt också från de två veckor vi hade besök i Stenungsund av elever och lärare från Kuisebmond, Walvis Bay.

Den 4:e mars anlände 5 lätt frusna flickor och tre lika frusna kvinnliga lärare till Stenungsund för två respektive tre veckors besök här. En av lärarna undervisar i datakunskap och vi bedömde att hon skulle ha stor nytta av en veckas intensivträning för att våga använda datorerna som numera finns på KSS (Kuisebmond Secondary School).  Eleverna bodde hemma hos olika elever, en vecka på varje ställe. Lärarna bodde hos olika lärare. I skolan följde man undervisningen och var djupt imponerade av de tekniska resurser vi har i Sverige, men inte lika imponerade av de svenska elevernas studier. Tillsammans jobbade man med fem olika projekt, en namibier i varje grupp, då blev man tvungen att diskutera och presentera på engelska.  Projekten var åldringsvård, barnomsorg, sophantering, handikappomsorg och  kultur. I detta ingick att eleverna skulle göra ett besök på någon institution. Besöken gav upphov till många intressanta diskussioner, angående olikheter och likheter. Eleverna anordnade gemensamma aktiviteter och namibierna deltog i deras normal liv, precis som vi gjort i Namibia. Ett Göteborgs besök med Universeum och Konstmuseet var mycket uppskattat. Den kemiska industrin i Stenungsund besöktes, och de tre lärarna fick också göra ett besök på Volvo, samt ett besök på Göteborg operan. IKEA och McDonalds är också självklara inslag. Olika yrkesprogram besöktes då något sådant inte förekommer på KSS. Vi hjälps åt att göra besöken så typiskt svenska som möjligt. Någon snö hade vi inte i Svartedalen men en morgon var det vitt. Vi ser att eleverna har lättare att ta till sig allt detta annorlunda, för lärarna blir det mera av en kulturchock. Två synnerligen aktiva veckor med många skratt och en ökad förståelse för varandras liv.

De konkreta resultaten av projektet är i vårt fall samtliga projektarbeten som har slutförts med jämförelser mellan Sverige och Namibia. Mängden tidningsartiklar har denna gång varit ovanligt stort. Projektet uppmärksammas i lokala tidningar både här och i Walvis Bay. Numera söker elever från ”bättre = rikare” skolor till KSS för att få chansen att deltaga i detta utbyte och kunna åka till Sverige.  Vi önskar fortsätta detta utbyte, kanske med representanter från skolans olika program istället för att skicka en hel klass från SP-programmet. I det fortsatta utbytet vill vi i första hand bereda möjlighet för KSS elever och lärare att få komma hit. Vi har fram till nu stått för samtliga kostnader, men det finns idéer om att man från KSS sida ska börja hitta sponsorer för fortsättningen. Resan och återbesöket har fungerat som en mycket god väckarklocka om  hur världen ser ut. Vad kan vi göra för att förändra, jo genom att mötas hos varandra, dela varandras vardag, bli vänner, Friends of all colours.

Vårt arbete har bidragit till att vidga elevernas vyer. Ungdomar är lika, gillar samma sak, vill klä sig lika, en skillnad är att de namibiska eleverna är mer målmedvetna och studerande, vilket är nyttigt för de svenska eleverna att uppmärksamma. Vid fråga till alla eleverna angående deras framtidsplaner så säger de svenska eleverna, vet inte , jobba lite, resa lite så får jag se sedan. De namibiska eleverna säger att om jag studerar mycket så vill jag läsa på en gång för att bli sjuksköterska exempelvis.

Vår samarbetspartner KSS önskar fortsätta detta samarbete. Totalt har vi haft tio av lärarna på skolan och rektor Mr Gottlib här. 16 elever har varit här. Fyra hela klasser har varit i Namibia.  Presenter vi har med oss tas emot med stor glädje, man har fått detta från sina vänner i Sverige.  Ett resultat av den första rekognoseringsresan fyra lärare gjorde våren 2007, blev att vi bildade en förening, ”Flamingo”, som  bland annat arbetar med att stötta ”våra” elevers fortsatta studier. Våra elever innebär de som varit i Sverige. I Walvis Bay har man bildat föreningen ”SWAN”  som samarbetar med Flamingo bl.a för att kunna bygga ett kulturhus i Kuisebmond.

Övriga bidragsgivare har varit Programkontoret, och tyvärr får vi inte fler bidrag från dem.  eftersom de har bestämt att man får bidrag för ett utbyte max i tre år. Folke Bernadottes minnesfond har stöttat detta projekt i fem år, och där hoppas vi på en fortsättning.  Helge Axelsson Jonssons stiftelse stöttar föreningen Flamingo som sedan stöttar skolprojektet. Nösnäsgymnasiet har också bidragit ekonomiskt.

Vi vill tacka för ert stöd, vilket betytt väldigt mycket för samtliga inblandade.

Bilagor:        1. Abstracts från samtliga projektarbeten

2. Tidningsartiklar

3. Tack till Kuisebmond

4. Tack från Kuisebmond  (When the Flamingos meet the Swans)

 

Citat från Saara Shindondola:  My personal views: I learnt how to skate and mastered the drawings. I am very thankful for this opportunity granted to me, its very exceptional to be able to leave your country and explore other countries without paying anything. I am planning to visit Sweden in the future and really believe this program motivates lerners to study hard. I am thankful for what the donors are doing.  You are slowly but surely changing the world.

Thank you very much,  Tack Somicke.

 

Saara sponsras av föreningen Flamingo, hon har inte råd att betala sin skolavgift på N$500/år, hennes föräldrar är döda och hon bor hos sina släktingar i Kuisebmond. Hon är en synnerligen studiemotiverad elev, har som mål i sitt liv att bli läkare. Att vara duktig i skolan är många elevers möjlighet att bryta mönstret.

Uppdatering

Vi har nu genomfört vår resa till Namibia. 17 elever deltog tillsammans med två lärare.
De första två dagarna ägnades åt besök på Cheetah foundation, p.g.a. ett projektarbete.
Gecko ödlor i sovsäckar, solpaneler som inte fungerade, våldsamt regnande och matlagning under bar himmel blev en spännande start för denna resa. Även ett kortare besök i nationalparken Etosha och sedan världsarvet Twejvelfontein, innan vi efter fem dagar äntligen kom fram till Walvis Bay och Kuisebmond.
Där har vi alla bott inkvarterade hos lärarna på Kuisebmond Secondary School. Två flickor bodde hemma hos en elev på skolan. Detta har ingen av våra elever tidigare gjort.
Skolan är så här i början på terminen ganska stökig, eftersom Kuisebmond är ett inflyttningsområde. Många föräldrar bor uppe i norr och skickar ungdomarna till släktingar i Kuisebmond så att de får chansen att gå i skolan. Istället för det vanliga med en 5 parallellig skola var årskurs 8:a 10 klasser med 40 elever i varje klass.
I tidningen kunde man läsa att den nya primary skolan i Tutaleni hade 70 elever i varje klass.
EU sponsrar denna skola och vi får hoppas att alla kan lära sig att läsa.

Våra elever upptäckte ganska snabbt att de är bortskämda på många sätt och vis. Fyra lektioner utan uppehåll, bara att byta klassrum, sedan en halvtimmes rast utan skolmat, därefter ytterligare fyra lektioner. Eleverna hade också synpunkter på själva undervisningen,
Vi har det nog ganska bra i Sverige i allafall. Tre av dagarna var vår klass samt brevvänsklassen på Kuisebmond indelade i grupper. Första dagen var det gemensamma diskussioner, medan vi andra dagen gjorde studiebesök på olika platser i Swakopmund.
Historiska museet, kristallmuseet, urangruvorna, living desert, skoldemokrati med besök på Swakopmund High School. Allt för att stärka samarbetet inom elevgrupperna. Den tredje dagen var det redovisning. En annan klass på Kuisebmond var betygsättare. Urangruvs projektet vann med 83%, och bäst i gruppen var en Kuisebmond elev. Våra elever var nästan upprörda över denna synnerligen tydliga bedömning. När vi dessutom visade tidningsurklipp med resultaten från grade 12´s prov i november. Har man misslyckats eller lyckats, så finns det i tidningen oavsett.

Resan fungerade fantastiskt bra, eleverna lärde sig att uppskatta det som hände, och fick nya vänner från en annan kontinent.
Nu ser vi fram emot återbesöket i mars. Den 4:e mars kommer 5 elever( blev bara flickor) och 3 lärare till Stenungsund för ett två-veckors besök. Projektarbete i skolan, studiebesök till den kemiska industrin i Stenungsund och förhoppningsvis skidåkning i Svartedalen står på programmet.

Stenungsund den 9/2- 2012-02-09

Eva Öhlin