Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby – När rädslan för det okända tar över

Stipendiat
Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby Bengt Ohlsson

Stipendiebelopp
25000 kr

Sammanfattning

Syftet är att låta eleverna i historia A arbeta tematiskt kring vad som händer när man skuldbelägger vissa folkslag för allt ont som händer. Vad är det som driver folk till ett så starkt hat gentemot andra? Utgånspunkten för detta är förintelsens grymma verkningar på vår värld och det hat nazisterna projicerade på judarna. Varför detta hat? Vilka effekter kan vi se att det fick i och med förintelselägren. De ska sedan redovisa sitt resultat för hela skolan för att dämpa rasistiska strömningar.

Projektbeskrivning

Rapport 1
Som en av 26 stipendiater i hela landet har naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby tilldelats fondmedel ur Olof Palmes minnesfond. Stipendiet är på 25000 kronor vilket möjliggör ett levandegörande av historiens största tragedi, förintelselägren, där elever från årskurs 2 och 3 som läser historia A kommer att få möjligheten att besöka Auschwitz i Polen. Under höstterminen och vidare in på vårterminen kommer eleverna göra ett projekt kring förintelsen och främlingsfientlighet, en koppling mellan dåtid och nutid. Resan kommer att genomföras vecka 3 enligt den planering som är lagd. Klassen består av nio elever som tack vare fondmedlen nu får en fantastisk möjlighet att göra en studieresa de aldrig kommer att glömma.

Projektets syfte är att låta eleverna i historia A arbeta tematiskt kring vad som händer när man skuldbelägger vissa folkslag för allt ont som händer. Vad är det som driver folk till ett så starkt hat gentemot andra? Utgångspunkten för detta är förintelsens grymma verkningar på vår värld och det hat nazisterna projicerade på judarna. Varför detta hat? Vilka effekter kan vi se att det fick i och med förintelselägren. De ska sedan redovisa sitt resultat för hela skolan för att dämpa eventuella rasistiska strömningar.

Bengt Ohlsson
Historielärare
Naturbruksgymnasiet i Blekinge
Tel. 076-6489216
Bengt.ohlsson@utb.ronneby.se

Slutrapport

Efter en lång och gedigen arbetsinsats av eleverna kan projektet nu anses avslutat. Eleverna har själva från början varit med och planerat resan, dess detaljer likväl som förarbete och efterarbetet. Som undervisande lärare har jag gett dem faktakunskapen, bakgrunden som krävs via en rad föreläsningar. Resan i januari var själva kulmen för projektet och naturligtvis en lyckad höjdpunkt för eleverna. Resan gick helt enligt planerna och den bokade guiden var helt fantastisk. Eleverna var mycket intresserade och frågvisa under hela resan och den överträffade våra förväntningar!  Själva besöket på koncentrationslägret var naturligtvis huvudmålet för resan och det som berörde oss allra mest. Eleverna dokumenterade hela resan genom en blogg där de varje dag kunde skriva av sig sina tankar och känslor. Dessutom hade alla elever med sig kamera för att kunna dokumentera det vi sett. Allt detta i ett led för att kunna genomföra en grundlig redovisning vid hemkomsten.  Efter en mycket väl genomförd resa där allt gick i lås enligt den planering som lämnades i rapport 2 var eleverna mycket nöjda med projektet så här långt. Flera av eleverna förde dagbok och anteckningar för att kunna ha som stöd vid efterarbetet vid hemkomsten.  För det var vid hemkomsten till Sverige som det verkliga arbetet skulle starta, nämligen att redovisa alla tankar, känslor och upplevelser för övriga skolan. Vi kom gemensamt fram till att eleverna fick ansvarsområden två och två för att redovisa olika nedslag i nazismens historia och förintelsen. All redovisning skulle ske genom bildspel i Powerpoint där eleverna fick känna sig fria i hur mycket manus de behövde.  I sitt arbete fick eleverna tillgång till allt bildmaterial vi själva fått under resan samt att vi gemensamt satt ner hela klassen och diskuterade igenom resan, viket tog ett antal lektionspass i anspråk. Allt för att skapa en så bra bild av våra upplevelser som möjligt.  Eleverna fick sedan fyra veckor på sig att skapa sina bildspel och skriva sina manus. Detta för att sedan kunna redovisa på ett fullgott sätt för övriga skolan. De två elever som inte var med på resan fick i uppdrag att sammanställa den enkät vi genomfört om främlingsfientlighet på skolan så att den kunde redovisas vid samma tillfälle.  När eleverna var färdiga med sina bildspel fick de ut i alla skolans sex olika klasser och redovisa för sina kamrater om förintelsens bakgrund, om nazismens framväxt och om vår resa och våra upplevelser och känslor under denna. Mycket fokus hamnade såklart på själva förintelsen och Auschwitz som vi hade besökt. Varje redovisning tog 1,5h i anspråk i sex olika klasser. Alla elever var med vid samtliga tillfällen och redovisade. Dessutom fick eleverna även redovisa om resan på ett föräldramöte då vår rektor tyckte de gjort ett sådant gott jobb med bildspelen och redovisningarna. Eleverna genomförde dessa redovisningar på ett fantastiskt sätt och blev en mycket bra avslutning på det genomförda projektet.  Projektet har skapat en stor förståelse hos eleverna i klassen för hur förintelsens krafter slog till mot Europa under andra världskriget och ingen gick oberörd från koncentrationslägrena. På en sådan liten skola som vi är verksamma på har de kunnat förmedla denna känsla och dessa intryck på ett fantastiskt sätt genom att självständigt redovisa sina upplevelser och tanakr för sina kamrater. Alla elever har suttit som ljus och lyssnat på redovisningarna och i efterdiskussionerna har det tydligt märkts hur många berörts och verkligen insett hur hemska dessa skeenden var.

Vi upplever att redovisningarna fick en positiv effekt för synen på förintelsen och hade flera kreativa diskussioner om främlingsfientlighet i de olika klasserna efter att de fått höra redovisningarna. Jag känner verkligen att eleverna har fått en betydligt större förståelse för skeendena internationellt genom att genomföra det här projektet. De har mött andra kulturer, hört vittnesskildringar och sett byggnader, platser och städer med egna ögon vilket jag märkt har skapat en ökad förståelse för det som verkligen hände under andra världskriget. Det här har varit en fantastisk möjlighet att minska främlingsfientlighet och rasism på skolan då vi fått en naturlig utgångspunkt för diskussionerna där flera elever kunnat redogöra för det de sett med egna ögon. MvhBengt OhlssonHistorielärareNaturbruksgymnasiet i BlekingeTel. 076-6489216Bengt.ohlsson@utb.ronneby.se

Uppdatering

Efter många veckors grundlig planering är eleverna redo för avresa mot Polen, Krakow och Auschwitz på måndagen den 17 januari 2011.  Resan är i mångt och mycket planerad utav eleverna själva som har fått vara delaktiga i hela processen med att boka hotell, båtresa, guide och studiebesök. Programmet ser ut enligt följande:

Detaljerad reseplanering för Polenresan 17-22 januari 2011

Måndag 17/1
17:30: Avresa från Bräkne-Hoby
20:00: Avresa med färja från Karlskrona mot Gdynia

Tisdag 18/1
08:00: Ankomst Gdynia
08:30: Bilfärd mot Krakow
18:00: Incheckning på hotell Alexander II i Krakow
18:30: Samling i lobbyn
19:00: Bekanta oss med staden och gemensam middag
23:00 återsamling på hotellet

Onsdag 19/1
09:00: avresa till Auschwitz med guidning
15:00 Åter till hotellet
15:00-16:00 Eftermiddagsvila
16:00: Samling för att återkoppla och tala om dagens intryck och känslor
19:00: Middag

Torsdag 20/1
09:30: Rundtur i Krakow med guidning
14:00: Åter till hotellet – fri eftermiddag

Fredag 21/1
10:00: Utcheckning från hotellet
11:00: Besök i synagoga
14:00: Fri eftermiddag
18:00 Middag
21:00 Avresa mot Gdynia

Lördag 22/1
09:00: Avresa med färja från Gdynia mot Karlskrona
19:00: Ankomst Karlskrona

Vi har för besöket i Auschwitz och för stadsvandringen bokat en svensktalande guide som kommer att vara med oss. Detta för att eleverna skall få så mycket som möjligt ut av de olika besöken.

Som ytterligare förberedelse inför resan har vi dokumenterat elevernas tankar och känslor inför resan. Detta har dokumenterats med videokamera och skall sedan jämföras med deras tankar och känslor efter resan, detta för att se huruvida deras uppfattning har förändrats och påverkats av det de har fått uppleva. Efterdokumentationen kommer även den att filmas.

Parallellt med reseplaneringen har vi även haft många föreläsningar om första- och andra världskriget, nazismen, förintelsen, judarnas historia och så vidare. Som en del i förberedelserna har eleverna även fått se filmen ”Schindlers List” då vi kommer besöka många av de platser som filmen utspelar sig på och för att det ger en bra och autentisk bild av hur verkligheten såg ut för judarna under denna period.

Eleverna har även formulerat frågor och satt ihop en enkät där de vill undersöka eventuella rasistiska strömningar på skolan och titta på skolelevernas syn på judar och förintelsen.  Denna enkät har vi genomfört denna vecka i samtliga klasser och skall sammanställas efter resan och användas som en del av den redovisning eleverna skall göra som avslutning av sitt projekt.

Bengt Ohlsson
Historielärare
Naturbruksgymnasiet i Blekinge
Tel. 076-6489216
Bengt.ohlsson@utb.ronneby.se