Natalia Medina, Stockholm. 10 000 kronor. Dokumentärfilmen Walter Eduardo Medina

Stipendiat
Natalia Medina

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Mitt syfte är att göra en dokumentärfilm om min farbror Walter Eduardo Medina som 1973 blev ett av de första offren under militärjuntan i Uruguay. Han sköts, 16 år gammal, av polis när han skrev orden ”consulta popular” på en mur. Eduardo skrev poesi, spelade teater och engagerade sig politiskt för ett öppnare samhälle. Han dog när han gjorde något han trodde på. Att göra en film om en ung människas framtidstro blir mitt sätt att konfrontera det hemska som hände i Uruguay under diktatur åren.

Projektbeskrivning

Den 8 juli 1973 står en 16 år gammal pojke och skriver orden consulta popular (folkomröstning) på en vägg. Militärjuntan har tagit över makten i Uruguay och pojken var medlem i socialistpartiet. Han skjuts i ryggen av polis och förblöder på platsen. Pojken hette Walter Eduardo Medina och blev efter sin död en av de första martyrerna under diktaturen.
Walter Eduardo Medina

Natalia Medina (regissör/ fotograf) och Hanna Widgren (ljudtekniker/stillbilds-fotograf) befinner sig just nu i Montevideo, Uruguay, för att spela in dokumentärfilm om honom. Idag är Uruguay en demokrati men det finns fortfarande de som förnekar eller bagatelliserar alla de övergrepp som begicks av militärjuntan. Lagen som gav militärerna straffrihet är fortfarande kvar och filmen är ett försök att sprida en historia visuellt över världen; att skapa förståelse genom bilder.

Att vistas på andra sidan jorden och dessutom utforska hur en gången tid fortfarande kan prägla samtiden är ett sätt att göra oss alla uppmärksamma på att demokrati aldrig kan tas för självklart, vare sig hemma i Sverige eller någon annanstans. Natalia Medina och Hanna Widgren drar sitt strå till stacken för att vi inte skall glömma eller sluta bry oss.

Projektet genomförs med stöd av Olof Palmefonden, Konstnärsnämnden, Filmbasen och Filmcentrum STHLM.

Dokumentärfilmen produceras av Annelie Olsson – Pensionat Granliden Produktion

Uppdatering

I skrivande stund befinner sig regissören /fotografen, Natalia Medina, i den fas av arbetet, med  dokumentärfilmen om sin farbror Walter Eduardo Medina, där hon redigerar det material som filmades under hennes vistelse i Uruguay. Att sitta på sin kammare här hemma i Sverige och sätta samman den filmiska gestaltningen, som hela filmen skall anta, är ett krävande arbete.
Det är vanligt att under denna process ta fram en pilot, vilket nu Natalia kan presentera och som finns att beskåda, som en försmak av filmen. Under denna process kan det innebära att man arbetar parallellt med flera versioner, för att underlätta arbetet med att skapa en helhet som är större än summan av delarna.  Som dokumentärfilmsproducent handlar det om att ge både praktiskt stöd såväl som att arbeta mot presumtiva medfinansiärer och skapa möjlighet till distribution av filmen. Annelie Olsson, filmens producent arbetar tätt tillsammans med Natalia som ett team, för filmens bästa.
Natalia har även stöd från klippcoach Tora Mårtens, via Filmbasen – Stockholms läns mötesplats och talangutvecklingscentrum för unga filmare. Nuvarande plan för projektet är fortsatt arbete med klippning och redigering, trots att vi ännu inte fått medfinansiering från de etablerade institutionerna, SVT – Sveriges Television och SFI – Svenska Filminstitutet.

Vi har gjort ett första försök, men konkurrensen är benhård. Vi är dock fortsatt oerhört fokuserade på att fullfölja projektet, så vi siktar även mot andra horisonter. Filmen har stor potential att nå utanför Sveriges gränser,  inte minst i de spansktalande delarna av världen. Vi kommer därmed att rikta övriga distributionskanalers uppmärksamhet mot projektet.
Produktionen av dokumentärfilm innebär att ta ett samhälls- och folkbildningsansvar. För vårt projekt kommer detta att anta formen, av en gemensam satsning av Pensionat Granliden Produktion och Natalia Medina, där vi antar utmaningen att delta vid olika evenemang runt om i Sverige, för att skapa en dialog och samtal kring denna films budskap och kärnfråga, att värna om demokratins bevarande. En ytterligare satsning handlar om att lansera filmen på filmfestivaler i och utanför Sverige, där fokus på innehåll och genre går i linje med våra intentioner.
Upprätthållande av demokrati och bevarandet av dess förutsättningar är inget vi kan ta för självklart. Att det funnits personer som gjort stora uppoffringar i demokratins namn kan vara nog så angeläget att sprida kunskap om. Den som i sin tur skapar dokumentärfilm om detta bidrar därmed till människors möjligheter att lära och ta ställning för egen del.
Nedtecknat 2010-09-08

Natalia Medina

Annelie Olsson

Pensionat Granliden Produktion AB