Mohammad Suleiman Parwany och Mohsen Ahmadi – Internationell konferens om Afghanistan

Stipendiat
Mohammad Suleiman Parwany och Mohsen Ahmadi

Stipendiebelopp
8600 kr

Sammanfattning

Vi är två ungdomar som kom till Sverige från Afghanistan för ett år sedan, vi går i skolan och vårt mål är att få en bra framtid i Sverige. Vi vill gärna delta på den internationella konferensen om Afghanistan som Svenska Afghansitankommittén organiserar i november 2010. Vi är intresserade och engagerade i frågor som rör vårt hemland och vi tror också att våra kunskaper är värdefulla på den konferensen och att vi genom vår planering också kan främja andra människors engagemang för vårt hemland.