Mohammad Safari. 5 000 kronor. Internationell förståelse – resa till Grekland

Stipendiat
Mohammad Safari

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Resa till Aten för att hälsa på bror som är flykting och omhändertagen av grekiska flyktingrådet i Aten, som ger honom husrum och mat.