Mira, Amanda & Sofia i samarbete med organisationen NGO/STOP – STOP-sälj inte vår dotter.

Stipendiat
Mira, Amanda & Sofia i samarbete med organisationen NGO/STOP Mira Hörtnagl

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

Målet är att fler ska bli engagerade i kampen mot trafficking. Vårt syfte är att genom en studieresa till Indien se och uppleva konsekvenserna och uppkomsten av trafficking, men också för att se vad som behövs för att hjälpa fler offer.

Vårt projekt är kopplat till internationell förståelse, för att det är just det vi vill uppnå med vårt projekt. För att trafficking ska kunna bekämpas krävs det att världens invånare, länder och organisationer får upp ögonen och arbetar tillsammans.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning för STOP – sälj inte vår dotter
Bakom projektet ”STOP – sälj inte vår dotter” står vi, tre 18-åriga tjejer från Helsingborg, med ambitioner och mål som vi hoppas ska leda till ökad förståelse för trafficking och dess konsekvenser. Vi fick upp ögonen för trafficking tidigt år 2010 och anledningen till att vi bestämde oss för att engagera oss är främst för att vi och många av våra vänner själva är en del av den målgrupp som löper störst risk att utsättas för trafficking. Tanken på att flickor i vår ålder, eller yngre, dagligen säljs och utsätts för övergrepp, våld, misshandel och tortyr fick oss att vilja bekämpa denna ständigt växande bransch. Kampen mot trafficking är ett erkänt globalt problem och många av världens ledande länder har redan i samarbete med statliga och ickestatliga-aktörer utarbetat delmål och aktioner för att få grepp om problemet, men det behövs mer engagemang och fler initiativ från enskilda individer och organisationer.

Syftet med vårt projekt är att se och uppleva organisationen NGO/STOPS arbete mot trafficking och dess konsekvenser på plats, genom en studieresa till New Delhi i Indien. Vi har valt att koncentrera oss på vägen tillbaka till samhället efter att man befriats från trafficking, och vad kan passa bättre då än att besöka NGO/STOP, en organisation som inte bara räddar offren från branschen, utan vars huvudsyfte är att hjälpa dem tillbaka till samhället och ett drägligt liv. Vi har alltså valt att lägga fokus på traffickingbranschens konsekvenser och vårt mål är att ta reda på hur de kan mildras, genom bästa möjliga rehabilitering för utsatta offer, och slutligen bekämpas helt. Men för att få förståelse för konsekvenserna av trafficking och hur svår denna resa verkligen är, krävs det självklart att vi även fördjupar oss i trafficking-branschen i sig och dess uppkomst och orsaker, men också vad som redan görs idag för att bekämpa denna bransch. Vårt övergripande och slutgiltiga mål är att genom vårt arbete och engagemang få upp ögonen på omvärlden för trafficking och dess konsekvenser och därmed få fler att engagera sig i kampen mot trafficking.

Vi har redan gjort en del av förarbetet då vi startade projektet utan finansiellt stöd redan i maj 2010. Det var då vi arbetade med att upprätta en kontakt och få ett samarbete med organisationen, och vi valde att göra det genom att anordna en välgörenhetskonsert till deras förmån. Genom bidrag från lokala sponsorer (ABF Helsingborg, Skol – och fritidsförvaltningen och mötesplats California) lyckades vi få ihop pengar till lokalhyra och andra förnödenheter, medan artister och ljudtekniker ställde upp gratis till förmån för projektet. Genom biljettintäkter, bidrag och försäljning av kaffe och tilltugg lyckades vi samla ihop 26000 kronor, som gick oavkortat till organisationen.
Innan vi åker ska vi gå på en så kallad studiecirkel hos ABF med ledning av Gunther Heréen (som arbetat med organisationen under många år och besökt dem vid ett antal tidigare tillfällen), för att vara väl förbereda när vi anländer till Indien och för att kunna förstå grunden till traffickingen och det Indiska samhällets roll i det hela. Det krävs också kunskaper om Indiens kultur och samhälle, för att undvika kulturkrockar och missförstånd, och för att göra arbetet med de anställda i organisationen så effektivt som möjligt. Hela studiecirkeln kommer att utgå ifrån punkten globalt lärande.

Under vår resa till Indien planeras ett antal studiebesök och intervjuer, som alla ska filmas och dokumenteras får vi material att arbeta med när vi kommer hem. Efterarbetet kommer att bestå av att redigera dessa intervjuer, filmer och bilder som sedan ska användas vid föreläsningar och presentationer av vårt arbete. Vi planerar ett antal föreläsningar och filmvisningar för våra kamrater, lärare och eventuellt på de företag och organisationer som redan var med från början och sponsrade välgörenhetskonserten vi anordnade i maj 2010. Vi har även samtalat med Anette Lilja, rektor för samhällsprogrammet på Skolstaden Olympia, i Helsingborg, och diskuterat möjligheterna att anordna större föreläsningar och eventuellt föra in information om trafficking i samhällsämnen och kursen internationella relationer. Efter flera positiva reaktioner ser vi framemot ett samarbete med Skolstaden, Sveriges största gymnasiecampus, vilket ger oss möjlighet att nå ut till 3000 elever och samtliga lärare.

Resan till Indien för att se och uppleva NGO/STOPs arbete med räddningsaktioner och rehabilitering, kommer bli en viktig och informativ del i vårt arbete. Det är därifrån vi hämtar intryck och får ökad förståelse för trafficking-branschens uppkomst och konsekvenser. Genom intervjuer av personal på organisationen, hoppas vi att få deras perspektiv dels på varför trafficking är ett ständigt växande problem just i Indien och hur de anser att framtidsutsikterna för motarbetet ser ut. Att få träffa drabbade offer och höra deras historia är en fantastisk möjlighet att få se deras sida av problemet.
Projektet är i grunden en kombination av en studieresa och volontärarbete. Eftersom det mesta av förarbetet är avklarat är den mest grundläggande och omfattande delen av projektet själva resan till Indien. Under två veckor ska vi vistas i Indien och följa den dagordning STOP föreslår för oss. Därmed kan vi öka vår kunskap om detta världsomfattande problem och bidra till att en internationell förståelse upprättas både genom resan i sig och genom arbetet därefter. Organisationen har utarbetat unika strategiska metoder som strikt följer mänskliga rättigheters konventioner och avtal i syfte att förebygga och förhindra handel med unga kvinnor och barn främst i sexuellt utnyttjande, och det är dessa metoder vi vill se, uppleva och sedan föra vidare till omvärlden.

Uppdatering

Rapport till Palmefonden för STOP – sälj inte vår dotter
Vi befinner oss nu i New Delhi, Indien och är i full gång med vårt projekt ”STOP – sälj inte vår dotter” om trafficking. Meningen med projektet är att undersöka trafficking och fördjupa oss i allt vad det innebär med orsaker, uppkomst, konsekvenser och framför allt åtgärder. Vi har hemma i Helsingborg ägnat åtskilliga timmar åt att öka våra kunskaper om trafficking, men kände även att vi ville uppleva hur en anti-traffickingorganisation faktiskt fungerar i praktiken och lära oss mer om detta globala problem på plats. Vi är trötta på anonym statistik och tomma siffror. Här i Indien kan vi skapa oss en verklig bild av problemet, som vi sedan kan föra vidare till vår omvärld! För att förstå grunderna till denna bransch så ville vi åka till Indien, New Delhi för att med egna ögon få se samhällets uppbyggnad och observera hur organisationer hjälper de utsatta tjejerna. Vi tog därför chansen att göra denna resa i samband med projektarbetet som görs sista året på gymnasiet. För att resan skulle bli möjlig så behövdes ekonomiskt stöd samt att vi själva arbetade ihop en del pengar. Detta blev möjligt tack vare ert ekonomiska stöd, vilket vi uppskattar väldigt mycket.
Vårt projekt har frågeställningen ”Vad gör STOP och andra anti-traffickingorganisationer för att rehabilitera utsatta flickor och få dem integrerade i samhället igen?”
Väl på plats i Indien har vi fått uppleva många kulturella och historiska grunder till samhällets uppbyggnad för att senare kunna förstå varför det ser ut som det gör idag, och hur denna utveckling lett till att Indien är ett av världens mest trafficking-drabbade länder. Vi har även förberett och utfört intervjuer till personer insatta i både Indiens sociala och ekonomiska problem samt i trafficking-branschen. Med hjälp av detta har vi lärt oss mer om bland annat kvinnosynen samt kastsystemet för att förstå varför Indien är ett land där trafficking lyckats etablera sig så snabbt och ständigt expanderar. Kontrasterna här är stora. Utanför enorma byggnader i glas och betong med modern arkitektur trängs söndertrasade tält och ostadiga hyddor. Överbefolkningen och fattigdomen är ett stort problem, inte bara för landet i sig utan för traffickingens utbredning. Det är samhällets mest utsatta som löper störst risk att dras in i trafficking-branschen. Varje gång vi passerar G.B Road, Delhis ökända red light district, blir vi plågsamt påminna om att de som kikar fram bakom smutsiga skynken och gardiner och är källan till trafficking-branschens lönsamma miljardomsättning varje år, faktiskt är tjejer i vår ålder och yngre, som ständigt utsätts för våld, sexuellt utnyttjande och tortyr. Under vår resa följer vi ett noggrannt dagsprogram som STOP har lagt upp för oss. Vi har fått möjlighet att besöka slumområdet Bawana, där STOP är involverade. Organisationen har där bland annat startat en skola och en Self-help group för kvinnor där de stärker sitt självförtroende och blir medvetna om sina rättigheter, vilket är en viktig faktor i kampen mot trafficking. Vi fick på även besöka en skolklass för små barn, vilket gav oss mycket. Skolan är en slags förberedande skola för att stärka barnens självförtroende men även för att få dem intresserade av utbildning, vilket är nyckeln för ett bra samhälle. Direkt efter besöket i Bawana åkte vi till STOPs familjehem som ligger på den indiska landsbygden. Där bodde vi i fyra dagar tillsammans med före detta utsatta tjejer som blivit räddade från trafficking utav STOP. Där fick vi se på djupet hur en organisation som STOP fungerar och hur de gör för att rehabilitera flickorna. Vi känner att det här är väldigt givande för vårt projekt, och tror vi kan åstadkomma något riktigt bra i slutändan, då vi samlat på oss massa bra information och kunskaper. Tjejernas glädjespridande och hoppet i deras ögon har verkligen inspirerat oss till att fortsätta kämpa för deras rätt i samhället. Denna resa har öppnat våra ögon för en helt ny värld och vi har fått ett nytt perspektiv på saker och ting och därigenom även utvecklats som individer.
STOPs arbete har verkligen gjort framsteg då deras kunskap om samhället och deras egna livserfarenheter har skapat ett bra program och hem för de räddade tjejerna för att få in dem i samhället igen. Tyvärr har gamla traditioner och seder stort inflytande på invånarna då fattiga kvinnor är beroende utav att ha en man. Som kvinna ska du vara ren och oskuld vilket skapar ett stort problem för de utsatta. Roma Debabrata, grundaren till STOP, har berättat för oss om hoppfulla ögonblick då utsatta kvinnor har gift sig och skapat en egen familj. När tjejerna har blivit till kvinnor och har fått in en fot i samhället igen så uppmanas de till att fortsätta kämpa för nästa generation. Detta arbete gör så att organisationen blir till en stor familj där alla har ett gemensamt mål, att rädda de utsatta och att förhindra att ytterligare tjejer hamnar i den hemska branschen.
När vi kommer hem till Sverige är våra mål att först skriva klart vårt projektarbete och genom våra observationer och fakta insamling kunna besvara vår frågeställning utförligt och bra. För oss är detta inte bara ett projekt, det har blivit en uppgift där vi vill få fler uppmärksamma på traffickingbranschen och hur man kan arbeta emot den samt vad man kan göra för de som redan är i den. Under resans gång har det tagits massvis med bilder inom kulturella samt sociala sammanhang, samt en massa bilder på de starka eldsjälarna bakom STOPs arbete. Dessa bilder är till för att kunna visa hemma, på föreläsningar och internet om hur samhället ser ut och hur STOP arbetar för att hjälpa de utsatta samt informera kvinnor om deras rättigheter. Vi hoppas att bilderna kan skapa starka intryck för att få fler involverade i detta globala problem. Vissa av dessa bilder ska vi använda till att göra en kalender, som ska säljas till STOPs förmån, dels för att samla in pengar till organisationen men också eftersom det är ett bra sätt för STOP att bli uppmärksammade. Genom att få se och uppleva allt STOP gör och har åstadkommit, är vi väldigt optimistiska för framtiden, både med Indiens situation men även i kampen mot trafficking. Kampen har redan kommit en bra bit, då det för bara ett par år sedan det då många inte ens visste vad trafficking innebar. Vi vet att vi tre inte kan stoppa trafficking ensamma, vi kan inte göra allt, men vi kan göra någonting för att generera kampen mot trafficking. Vi vill göra omvärlden medveten om problemet och få samhället att sluta blunda för denna ständigt expanderande och brutala bransch, som tillsammans med handeln med vapen och droger är en del av världens största organiserade brottslighet. Genom vår kamp kan vi tillsammans ta små steg i rätt inriktning för att minska traffickingens utbredning och konsekvenser, men också för att erbjuda redan utsatta offer en bättre och ljusare framtid.