Mikael Kakeeto. Valobservatör Bulgarien. 2 700 kronor

Stipendiat
Mikael Kakeeto c/o Popa

Stipendiebelopp
2700 kr

Sammanfattning

PES Aktivister i Stockholm har fått i uppdrag att genomföra en valobservatörsinsats i Bulgarien i samband med de allmänna valen 2013-05-12 — 13. Detta på inbjudan av Sergei Stanichev, ordförande PES tillika ordförande i Bulgariska socialistpartiet. Uppdraget är sanktionerat av Ann Linde, Internationell sekreterare i SAP, Sverige. Partiet har centralt utsett Magnus Wicén att leda förberedelser och genomförande samt vara kontaktperson gentemot BSP.

Inbjudan har inkommit till SAP samt PES Stockholm aktivistförening. Intresseförfrågan har gått ut till ett antal medlemmar där jag har anmält mitt intresse. Observatörsutbildning kommer att genomföras under nio timmar.

Att delta i ett uppdrag som har syftet att stärka demokratin skapar förutsättningar för mig att se möjligheterna med ytterligare internationella engagemang och ger mig även en vaksamhet när demokratin inte upprätthålls här hemma i Sverige.