Maria José Iglesias – praktik på CAPISE, Chiapas

Stipendiat
Maria Jose Iglesias Peralta

Stipendiebelopp
10000 kr

Sammanfattning

3 mån. praktik på en ideell org. i södra Mexiko, Chiapas som heter CAPISE (Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas) som har som syfte att analysera, granska och sprida info. kring den sociala och politiska situa i Chiapas.