Margareta Klingberg, Umeå. 20 000 kronor. Mellan risfält och bärmarker, bilder ur en samtida geografi

Stipendiat
Margareta Klingberg

Stipendiebelopp
20000 kr

Sammanfattning

Mitt mål är att publicera en bok med foton och text om gästarbetande bärplockare som pendlar mellan Norrland och hemorter i Thailand och fd Östeuropa. Syftet är att öka förståelsen av dem och de sammanhang som gjort dem till återkommande gäster i vår närhet. Stor vikt läggs vid att beskriva logiken i deras resor ur deras perspektiv. Jag har behandlat ämnet i ett konstprojekt och en utställning. Det intresse bilderna väcker följs upp i boken och gör dem tillgängliga på ett bestående sätt.

Projektbeskrivning

Jag arbetar med en bok om bärplockare som pendlar mellan Norrland och hemorter i Thailand och fd Östeuropa. Arbetet omfattar både text och fotografisk bild. Stor vikt läggs vid att beskriva logiken i deras resor ur deras perspektiv och de sammanhang som gjort dem till återkommande gäster i vår närhet. Jag har tidigare i ett konstprojekt tagit del av deras övriga försörjningsstrategier i hemlandet.

Efter årets problematiska bärsäsong finns skäl att återbesöka byn Ban Kok Sung i distriktet Chaiyaphum där risskörden pågår i november. Jag är på väg dit för att träffa några av de bärplockare som återvänt från Sverige och Finland samt två tidigare bärplockare som numera är förtroendevalda lokalpolitiker. Jag vill höra deras kritiska röster och åsikter om möjligheten att kombinera bärskörd i Sverige med byliv i Thailand. Jag har kontakt med kulturgeografen Opart Panya vid Mahidoluniversitetet i Nakhon Phatom för information om ekonomi, geografi och migrationens effekter i nordöstra Thailand.

12-11-2009
Margareta Klingberg