Maja Nordström – Examensarbete för studier av socialt kapital och turkisk fackföreningsrörelse

Stipendiat
Maja Nordström

Stipendiebelopp
17400 kr

Sammanfattning

Jag vill undersöka gräsrotsorganisationers organisering och tilltro till staten samt attityd till implementering av EU-reglementen. Studien kommer att undersöka DISK, en turkisk fackförening motsvarande LO. Deras position är unik i den turkiska kontexten då de inte är organiserade utefter religion eller nationalitet utan öppen för alla.

Målet är att främja förståelse för vikten av organisering och fackföreningsarbete.