Lisa Andersson, Bjästa. 5 000 kr. Volontärarbete i Zimbabwe.

Stipendiat
Lisa Andersson

Stipendiebelopp
5000 kr

Sammanfattning

Jag ska under 1 månad (12juni – 12juli 2010) åka ner till Zimbabwe och volontärarbeta på ett av Just children foundations barnhem i Harare. Syftet är att få se en del av den verksamhet som jag jobbar för att stödja och att få en bättre inblick och inspiration för att sedan kunna jobba vidare. Men huvudsyftet är självklart att få hjälpa barnen. Mitt mål är att jag efter resan ska informera andra om hur de ser ut och hur man kan hjälpa till. Jag vill få fler engagerade och hjälpande!

Projektbeskrivning

Jag ska under en dryg månad 12/6 – 15/7 2010 åka ner till Zimbabwe. Jag ska resa ner med några från Örnsköldsviks FN-förening för att dels se de projekt vi arbetar för och stödjer men jag ska också jobba på ett av Just  Children Foundations barnhem som vi stödjer. Jag hoppas att jag under resan kommer få mer förståelse för hur situationen ser ut, vad som behövs och hur man kan hjälpa till ännu mera. Men även att jag genom mina erfarenheter och kunskaper ska kunna hjälpa barnen.

Mitt mål med resan är att få komma hem och känna att jag byggt på min kunskap och min inspiration till hur man ska hjälpa till och att föra de vidare till andra. Men främst känna att jag gjort ett positivt avtryck i barnens tillvaro.

Efter hemkomst blir mina nästa mål att sprida vidare min kunkskap om hur det ser ut, vad som kan göras och hur man kan hjäla till. Detta genom media, föreläsningar och skola.
Som jag sagt tidigare vill jag få fler engagerade och hjälpande!

Uppdatering

Jag är just hemkommen från Zimbabwe. Efter en månad av blandade upplevelser.
Jag har fått besöka och känna på en liten del av livet som de lever där nere. Jag har sett de olika skolor och projekt som vi stödjer. Har fått se en invigning av ett borrhål som nu kommer förse en by med vatten, en invigning av toaletter som blev räddningen för att en skola inte skulle stängas igen. Men också arbetat på ett av de barnhem som vi stödjer, Just Children Foundation.
Det är en organication som just nu driver två barnhem med barn från 0 – 18år. Ett av centren han 17 barn och det andra 74. Jag har fått en god inblick i hur de driver verksamheten genom att få möta personalen på kontoret men också personalen som arbetar i direkt kontakt med barnen. Jag har fått höra barnens historier och deras drömmar om deras nya framtid. Just Children Foundations slogan är ”Off the streets onto a better future” och jag har fått följa just denna process. När dom upptäcker ett barn på gatan som vi sedan tog till sociala som gjorde bedömmningen om att vi skulle få ta vårdnaden om honom. Man söker upp hans familj och släkt för att se om en återföreningen är möjlig, annars blir han placerad på ett av deras center och får börja i skolan. Alla inom organicationen har öppnat sig och gett mig en inblick i både de positiva men också negativa so de får bemöta i deras arbete. Jag har även fått möta några som växt upp på Just children foundation och nu har en utbildning, ett jobb, ett hus och en familj. En fantastisk känsla och ett bevis på att deras arbete faktiskt ger dessa barn en andra chans i livet. Jag har spenderat dagar med barnen med både lek men också prat. Att få höra om deras upplevelser har gett mig en ny syn på livet och en inspiration till att fortsätta arbeta för dessa barn. På sidan av arbetet med barnen försöker jag och en annan volontär att söka efter företag och personer som är villiga att sponsra Just children foundation. Denna resa och upplevelserna därtill har gett mig en början till en förståelse för hur livet för andra kan se ut och hur man kan hjälpa till. Resan har defenitivt gett mig inspiration till att fortsätta och utveckla de arbete som görs för att bidra till en bättre framtid för utsatta. Jag vill passa på att tacka örnsköldsviks FN-förening och Olof Palmes Minnesfond som gjort denna fantastiska resa möjlig för mig, tack tusen gånger om!